Nieuwsbrief 29 april 2020
Vacature voor nieuwe trainer
28 april 2020
De eerste trainingen
4 mei 2020

Beste leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles,

Vorige week heeft het kabinet het verheugende nieuws gebracht om voor de jeugd tot en met 18 jaar de coronamaatregelen te versoepelen. De basisscholen gaan weer open per 11 mei en jeugdleden tot en met 18 jaar mogen weer komen trainen bij de eigen sportclub. De gemeente maakt voor de niet-leden een speciaal sportplan waarbij ze eventueel gebruik gaan maken van de trainingsvelden van AVC Heracles. Dit gebeurt uiteraard in overleg met AVC Heracles.

In de afgelopen week hebben wij als club al enige voorbereidingen getroffen om de trainingen zo goed en veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Wij zijn nu in afwachting van de gemeente Almelo die ons de laatste veiligheidsrichtlijnen zal doorgeven. Voor het hervatten van de trainingen hebben wij een aantal uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten zijn onder andere gebaseerd op de richtlijnen van de RIVM en de gemeente. Ons streven is om de trainingen te hervatten met ingang van maandag 4 mei a.s.

Accommodatie AVC Heracles
Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Ten behoeve van aankomst/vertrek en de uitvoering van de trainingen aan de jeugd tot en met 18 jaar is alleen het kunstgrasveld en de fietsenstalling beschikbaar;
  • Er is geen sprake van activiteiten voor senioren. Het terrein van AVC is Heracles is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen, hun trainers en de toezichthouder;
  • De kantine en kleedkamers van AVC blijven nog gesloten. Er is vooralsnog geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet;
  • Indien mogelijk komen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar AVC. Ouders die kinderen naar AVC brengen doen dit volgens de ‘kiss en ride’ systematiek. Het terrein is alleen te bereiken via de kant van de Bornestraat (éénrichtingsverkeer). Zie de video hieronder om de route visueel te bekijken;
  • Buiten de trainingstijden is en blijft het verboden om de velden en het terrein van AVC Heracles te betreden.

Trainingen
Tijdens de trainingsuren is er een toezichthouder namens AVC Heracles aanwezig. De toezichthouder is leading en eenieder dient zich aan de aanwijzingen van de toezichthouder te houden.
Iedere speler traint in zijn/haar eigen team. De trainingen duren 45 minuten. Na iedere training wordt er een periode van 15 minuten aangehouden om te kunnen wisselen (aankomst en vertrek spelers en trainers).  Er is een protocol opgesteld waarin de specifieke richtlijnen voor een training staan vermeld. Klik op deze link om het protocol te lezen.

Training jeugd tot en met 12 jaar (dit geldt tot en met JO13)
Voetbal is een contactsport. Volgens de laatste berichten van het RIVM is afstand houden tussen kinderen onderling niet nodig. Tussen trainer en spelers geldt de 1,5 meter afstandsregel wel. Ieder team krijgt training van één volwassen trainer. De training wordt ingevuld op basis van de mogelijkheden passend bij de 1,5 meter afstandsregel trainer – speler.

Training jeugd 13 tot en met 18 jaar
Voor deze groep geldt de 1,5 meter afstandsregel ook onderling. Ieder team krijgt training van één volwassen trainer. De training wordt ingevuld op basis van de mogelijkheden passend bij de 1,5 meter afstandsregel speler – speler en trainer – speler.

Indeling trainingen
De TC is bezig met een indeling van de trainingen per maandag 4 mei a.s. Deze indeling wordt via de trainer in de team-app doorgeven. De trainingen vinden uitsluitend plaats op het kunstgrasveld. Het onderhoud voor veld 1 en 2 is door de gemeente naar voren gehaald en deze velden zijn niet beschikbaar.

Oproep aan alle ouders, leden en vrijwilligers
Om de trainingen voor de jeugd zo goed en zo veilig mogelijk te kunnen organiseren doen wij een beroep op alle betrokkenen bij AVC Heracles om zich hiervoor samen met ons in te zetten. Wij hebben per direct toezichthouders en verkeersregelaars nodig. Als er niet voldoende toezichthouders en verkeersregelaars zijn om een en ander in goede banen te leiden is het vanwege de veiligheid niet mogelijk om de kinderen te laten trainen. Meld je voor deze tijdelijke klus aan bij de TC, bereikbaar via e-mail: tc@avcheracles.nl

Algemeen
Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid en verhoging tot 38 graden). Als een van de gezinsleden verkoudheidsklachten en koorts heeft of besmet is met het coronavirus dan blijven de kinderen van dat gezin ook thuis. Dit geldt ook voor trainers met klachten. Zolang wij dit organisatorisch kunnen regelen wordt er dan voor vervanging van de trainer gezorgd.

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen: inleveren kleding
Net als zovelen kijken we al voorzichtig vooruit naar het nieuwe seizoen. De TC komt deze week bijeen om de voorlopige indeling van de teams te bespreken. Om ervoor te zorgen dat ieder team volgend seizoen ook weer beschikt over de juiste wedstrijdtenues moeten de wedstrijdtenues in de komende weken ingeleverd worden. Nadere informatie hierover volgt via de trainer/leider in de team-app.

Herinrichting Verlengde Sportlaan
De herinrichting van de Verlengde Sportlaan is inmiddels afgerond. Ten behoeve van de veiligheid van fietsers en de bereikbaarheid van de hulpdiensten is de weg verbreed naar 5,5 meter en ingedeeld als éénrichtingsverkeer. Parkeren aan beide zijden van de weg is niet meer toegestaan. De gemeente heeft aangegeven hier streng op te zullen gaan handhaven.

Parkeren is uitsluitend mogelijk op de vaste aangelegde parkeerplaatsen of op de tijdelijke parkeerplaatsen aan de zijde van de Bornsestraat. In een volgende fase zal de gemeente het gebied aan de zijde van de Bornsestraat herinrichten. Hierbij wordt rekening gehouden met het realiseren van vaste, extra parkeerplaatsen voor AVC Heracles.

Met elkaar willen we de periode voor de zomervakantie voor de jeugd op een plezierige wijze afsluiten.

Tevens richten wij ons alvast zo veel mogelijk op het nieuwe seizoen zodat we er straks helemaal klaar voor zijn. Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief en de bijlagen worden ook op de website van AVC Heracles en facebook geplaatst.

Voor nu zeggen wij:

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Zwarte-witte groet,

Bestuur AVC Heracles

Samen zijn we sterker!