Contributie

Contributiebedragen

Per seizoen (seizoen loopt van 1-7 tot en met 30-6) op basis van leeftijd, peildatum 1 januari.

Senioren

Spelend € 314,00
7 x 7 € 133,00
7 x 7 en spelend € 347,00
Walking Football € 158,00

Junioren

17 en 18 jaar € 247,00
15 en 16 jaar € 219,00
13 en 14 jaar € 205,00

Pupillen

11 en 12 jaar € 189,00
9 en 10 jaar € 173,00
7 en 8 jaar € 158,00
Jonger dan 7 jaar € 135,00

 

Overig

 

Niet-spelende leden € 63,00
65+ € 63,00
Donateur € 42,00

Inschrijfkosten

pupillen € 19,03
junior en senior € 25,00

De jaarcontributie zal in de maanden augustus, september, oktober, november en december van uw rekening worden geïncasseerd.

Contributie korting gezinnen;
10% korting voor iedereen binnen één gezin, op één adres wonend en 3 x allemaal betalend lid.
20% korting voor iedereen binnen één gezin, op één adres wonend en 4 x allemaal betalend lid.

Bij vragen kunt u contact opnemen met ledenadministratie@avcheracles.nl

Procedure contributiebetaling

AVC Heracles heeft een 5 stappenprocedure ontwikkeld betreffende de contributiebetaling

  1. Contributie factuur
  2. Herinnering
  3. Persoonlijke benadering
  4. Ontzegging lidmaatschapsrechten
  5. Uitschrijving als lid en aanmelding als wanbetaler bij KNVB

1. Contributiefactuur
In de maand na de jaarvergadering wordt per post of email de factuur verstuurd aan alle leden (exclusief ereleden) voor de contributie zoals die op de jaarvergadering is aangepast c.q. vastgesteld. De betalingstermijn (1 maand) wordt in de factuur opgenomen.
2. Herinnering
6 weken na het versturen van de eerste factuur wordt per post of email aan alle leden, die nog niet hebben betaald of geen regeling hebben getroffen, een herinnering gestuurd. Deze rekening wordt vermeerderd met administratiekosten van € 5,00. De termijn voor betaling is 2 weken.
3. Persoonlijke benadering
Indien 8 weken na het versturen van de eerste factuur en herinnering nog niet is betaald, zal daar waar het spelende leden betreft de trainer/leider worden ingelicht. Deze zal het betreffende lid aanspreken die dan nog de mogelijkheid krijgt binnen 1 week tot contributiebetaling over te gaan. Ten aanzien van niet spelende leden zal de ledenadministrateur contact zoeken met het betreffende lid.
4. Ontzegging lidmaatschapsrechten
Indien na de hiervoor genoemde termijnen geen reactie is ontvangen wordt een brief of email aan het betreffende lid verstuurd waarin zal worden aangezegd dat hem/haar het recht ontzegd  wordt om nog gebruik te maken van de rechten als lid van de AVC Heracles. Het betreffende lid kan niet meer deelnemen aan trainingsactiviteiten en mag AVC Heracles niet langer vertegenwoordigen in competitie-, beker- of vriendschappelijke wedstrijden. Op dagen/avonden dat eventuele wanbetalers toch de hiervoor vermelde activiteiten verrichten zal een bestuurslid hen de deelname aan deze activiteiten ontzeggen (tenzij terstond de openstaande factuur alsnog wordt voldaan).
5. Uitschrijving als lid en aanmelding als wanbetaler bij KNVB
Indien op de aangegeven datum nog steeds geen contributiebetaling is ontvangen, wordt nog 2 (twee) weken afgewacht. Daarna wordt zowel aan het betreffende ex-lid, als ook de KNVB, bericht gegeven met de aankondiging van zijn/haar royement. Er wordt ook een financiele blokkade opgevoerd, zodat het ex-lid zich de eerstvolgende drie jaar niet kan aanmelden bij een andere club, tenzij het ex-lid tot betaling van de factuur overgaat.