Contributie

Contributiebedragen 2018-2019

Per jaar op basis van leeftijd, peildatum 1 januari.

Senioren Spelend € 294,00
Zaalvoetbal € 209,00
Spelend + Zaalvoetbal € 355,00
7 x 7
7 x 7 en spelend
€ 127,00
€ 329,00
Junioren JO19 JO18 € 224,00
JO17 JO16 €  196,00
JO15 JO14 €  183,00
Pupillen JO13 JO12 € 167,00
JO11 JO10 € 154,00
JO9   JO8 € 140,00
JO7 €   95,00
Niet-spelende leden €   67,00
65+ €   57,00

Eénmalige inschrijfkosten nieuwe leden sr./zv + junioren    € 17,00

Eénmalige inschrijfkosten nieuwe leden pupillen                    €  9,00

Contributie korting gezinnen;
10% korting voor iedereen binnen één gezin, op één adres wonend en 3 x allemaal betalend lid.
20% korting voor iedereen binnen één gezin, op één adres wonend en 4 x allemaal betalend lid.

Procedure contributiebetaling

 

AVC Heracles heeft een 5 stappenprocedure ontwikkeld betreffende de contributiebetaling

  1. Contributie factuur
  2. Herinnering
  3. Persoonlijke benadering
  4. Ontzegging lidmaatschapsrechten
  5. Uitschrijving als lid en aanmelding als wanbetaler bij KNVB

 

  1. Contributiefactuur

In de maand na de jaarvergadering wordt per post of email de factuur verstuurd aan alle leden (exclusief ereleden) voor de contributie zoals die op de jaarvergadering is aangepast c.q. vastgesteld. De betalingstermijn (1 maand) wordt in de factuur opgenomen.

  1. Herinnering

6 weken na het versturen van de eerste factuur wordt per post of email aan alle leden, die nog niet hebben betaald of geen regeling hebben getroffen, een herinnering gestuurd. Deze rekening wordt vermeerderd met administratiekosten van € 5,00. De termijn voor betaling is 2 weken.

  1. Persoonlijke benadering

Indien 8 weken na het versturen van de eerste factuur en herinnering nog niet is betaald, zal daar waar het spelende leden betreft de trainer/leider worden ingelicht. Deze zal het betreffende lid aanspreken die dan nog de mogelijkheid krijgt binnen 1 week tot contributiebetaling over te gaan. Ten aanzien van niet spelende leden zal de ledenadministrateur contact zoeken met het betreffende lid.

  1. Ontzegging lidmaatschapsrechten

Indien na de hiervoor genoemde termijnen geen reactie is ontvangen wordt een brief of email aan het betreffende lid verstuurd waarin zal worden aangezegd dat hem/haar het recht ontzegd  wordt om nog gebruik te maken van de rechten als lid van de AVC Heracles. Het betreffende lid kan niet meer deelnemen aan trainingsactiviteiten en mag AVC Heracles niet langer vertegenwoordigen in competitie-, beker- of vriendschappelijke wedstrijden. Op dagen/avonden dat eventuele wanbetalers toch de hiervoor vermelde activiteiten verrichten zal een bestuurslid hen de deelname aan deze activiteiten ontzeggen (tenzij terstond de openstaande factuur alsnog wordt voldaan).

  1. Uitschrijving als lid en aanmelding als wanbetaler bij KNVB

Indien op de aangegeven datum nog steeds geen contributiebetaling is ontvangen, wordt nog 2 (twee) weken afgewacht. Daarna wordt zowel aan het betreffende ex-lid, als ook de KNVB, bericht gegeven met de aankondiging van zijn/haar royement. Er wordt ook een financiele blokkade opgevoerd, zodat het ex-lid zich de eerstvolgende drie jaar niet kan aanmelden bij een andere club, tenzij het ex-lid tot betaling van de factuur overgaat.