Vacatures Technische Commissie AVC Heracles

Coördinator Selectieteams

Functie omschrijving

De coördinator selectieteams

 • is het eerste aanspreekpunt voor trainers/spelers/spelersraad van de selectieteams;
 • neemt deel aan het coördinatorenoverleg;
 • brengt verslag uit aan TC omtrent wensen, ideeën en problemen binnen de selectie;
 • brengt tijdig in kaart, en brengt verslag uit aan de TC of de begeleiding van de selectieteams    volgend seizoen in functie blijven;
 • brengt tijdig in kaart, en brengt verslag uit aan TC welke spelers van de selectieteams volgend jaar actief blijven binnen de selectie;
 • is betrokken bij de TC in het sollicitatieproces van een nieuw aan te stellen hoofdtrainer;
 • is betrokken bij de TC bij het werven en selecteren van begeleiding voor de selectieteams;
 • is betrokken bij de TC en coördinator O19-jeugd bij het werven en selecteren van nieuwe selectiespelers vanuit de jeugdelftallen;
 • werkt nauw samen met de Senioren voorzitter van de TC.

 

Vaardigheden en ervaring:

De coördinator selectieteams

 • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en bezit een proactieve houding;
 • is goed bekend met de selectieteams, heeft bij voorkeur zelf in het verleden deel uitgemaakt van de selectie;
 • is bereid afspraken en beleid uit te dragen en te controleren onafhankelijk van de hoofdtrainer.

 

Coördinator Bovenbouw breedtesport

Functie omschrijving

 

 • Ziet erop toe dat iedereen werkt conform het beleids-en opleidingsplan AVC Heracles;
 • Is bij eventuele knelpunten, problemen, organisatorische vragen samen met Hoofd opleidingen bovenbouw het aanspreekpunt voor het Technisch kader, spelers en ouders;
 • Informeert Technische Commissie desgevraagd over de (dagelijkse) gang van zaken binnen zijn/haar afdeling;
 • Is eindverantwoordelijk voor de samenstelling en klasse-indeling breedte sport teams van de breedteteams iom het Technisch Commissie, Coördinator opleidingen;
 • Stuurt in juni, via het Technisch kader, de indelingen voor het aankomende seizoen rond. Stemt eea af met Coördinator selectieteams;
 • Organiseert voor aanvang van het seizoen een eerste bijeenkomst met de trainerssportteams waarbij er wederzijds kennis wordt gemaakt en informatie wordt gedeeld;
 • Tevens moet er dan een trainer en leider uit de groep van ouders gekozen worden;
 • (voor de zomervakantie wordt er door de coördinator al geïnventariseerd wie er trainer of leider wil worden). De coördinator kan ondersteunen in het zoeken naar een trainer, maar dit is als eerste een verantwoordelijkheid van het team zelf. De coördinator noteert daarnaast de voorkeur m.b.t. trainingsdag(en) en -tijden en geeft deze informatie door aan de Technische Commissie en Wedstrijdsecretaris;
 • Deelt spelers in die in de loop van het seizoen lid zijn geworden en bewaakt de eventuele wachtlijst. Coördinator communiceert hierover met Technisch kader en speler (en ouders);
 • Ziet er voor de breedteteams op toe dat de spelers 2 keer per jaar (december en april) worden geëvalueerd door het Technisch kader. Deze scoutingsrapportages worden ingeleverd bij de coördinatoren;
 • Communiceert met leiders/trainers inzake uitgifte/inname materialen en kleding;
 • Biedt ondersteuning vanuit de club aan het Technisch kader van de breedteteams door tussenkomst van de Coördinator Opleidingen;
 • Neemt deel aan het coördinatoren-overleg o.l.v. de voorzitter van de Technische Commissie (3-4x per jaar).

 

Vaardigheden en ervaring:

De Coördinator Bovenbouw breedtesport

 • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en bezit een proactieve houding.

 

 

 

Coördinator Onderbouw breedtesport

 

Functie omschrijving

 

 • Ziet erop toe dat iedereen werkt conform het beleids-en opleidingsplan AVC Heracles;
 • Is bij eventuele knelpunten, problemen, organisatorische vragen samen met Hoofd opleidingen bovenbouw het aanspreekpunt voor het Technisch kader, spelers en ouders;
 • Informeert Technische Commissie desgevraagd over de (dagelijkse) gang van zaken binnen zijn/haar afdeling;
 • Is eindverantwoordelijk voor de samenstelling en klasse-indeling breedte sport teams van de breedteteams iom het Technisch Commissie, Coördinator opleidingen;
 • Stuurt in juni, via het Technisch kader, de indelingen voor het aankomende seizoen rond;
 • Organiseert voor aanvang van het seizoen een eerste bijeenkomst met de trainerssportteams waarbij er wederzijds kennis wordt gemaakt en informatie wordt gedeeld;
 • Tevens moet er dan een trainer en leider uit de groep van ouders gekozen worden;
 • (voor de zomervakantie wordt er door de coördinator al geïnventariseerd wie er trainer of leider wil worden). De coördinator kan ondersteunen in het zoeken naar een trainer, maar dit is als eerste een verantwoordelijkheid van het team zelf. De coördinator noteert daarnaast de voorkeur m.b.t. trainingsdag(en) en -tijden en geeft deze informatie door aan de Technische Commissie en Wedstrijdsecretaris.;
 • Deelt spelers in die in de loop van het seizoen lid zijn geworden en bewaakt de eventuele wachtlijst. Coördinator communiceert hierover met Technisch kader en speler (en ouders);
 • Ziet er voor de breedteteams op toe dat de spelers 2 keer per jaar (december en april) worden geëvalueerd door het Technisch kader. Deze scoutingsrapportages worden ingeleverd bij de coördinatoren;
 • Communiceert met leiders/trainers inzake uitgifte/inname materialen en kleding;
 • Biedt ondersteuning vanuit de club aan het Technisch kader van de breedteteams door tussenkomst van de Coördinator Opleidingen;
 • Neemt deel aan het coördinatoren-overleg o.l.v. de voorzitter van de Technische Commissie (3-4x per jaar).

 

Vaardigheden en ervaring:

De Coördinator Onderbouw breedtesport

 • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en bezit een proactieve houding.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur: hoofdbestuur@avcheracles.nl

Reageren?

We zien jouw reactie graag tegemoet. Jouw motivatie kun je mailen naar hoofdbestuur@avcheracles.nl o.v.v. vacature A, B of C Technische Commissie.