Wedstrijdzaken

Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Komend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan.

DIGITALE SPELERSPASSEN

Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn de digitale spelerspassen. Hierdoor worden de huidige plastic spelerspassen afgeschaft. De uitlevering van deze passen is reeds gestopt. Per 4 maart is het daarom, voor dit lopende seizoen, toegestaan om te spelen met een geldige officiële legitimatie in plaats van een spelerspas. Verlopen spelerspassen hoeven nu niet meer te worden vernieuwd. In de toekomst zal een spelerspas ook niet meer verlopen; dit proces gaat volledig digitaal.

Ook dit seizoen kan de app al gebruikt worden, alleen nog niet voor het wedstrijdformulier. Ieder lid (speler of staf) kan zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen raadplegen en ook de digitale spelerspas. Wedstrijdofficials kunnen de Wedstrijdzaken-app ook gebruiken voor het persoonlijke programma (aanstellingen) en kunnen via de app eventueel een afmelding doorgeven, net als via het Official Portal.

Belangrijk!

De pasfoto’s die nu op de oranje spelerspassen staan, worden begin juni door de KNVB ingelezen voor op de digitale spelerspassen. Maar…in Sportlink staat nog niet van iedereen een foto. Voor de Jeugd geldt vanaf JO13 een digitale spelerspas. Dit was voorheen ook zo met de oranje spelerspas.

Graag verzoeken wij de leden die nog geen pasfoto hebben ingeleverd, om via ledenadministratie@avcheracles.nl een gescande pasfoto te mailen (JPEG), zodat wij deze in Sportlink kunnen inlezen en de pasfoto komend seizoen op jullie digitale spelerspas zal verschijnen. Vermeld duidelijk je naam en geboortedatum. Het secretariaat heeft hier van 1 juli tot 1 november de tijd voor, dus graag UITERLIJK 1 OKTOBER de pasfoto aanleveren. Het gaat in ieder geval om de spelers die overgaan van de JO11 naar JO13, omdat zij komend seizoen voor het eerst een (digitale) pas krijgen. Het aanleveren van een pasfoto geldt ook voor nieuwe leden en spelers waarvan de pasfoto niet meer lijkt. Het is jullie eigen verantwoordelijkheid dat er een goed lijkende foto op de digitale pas staat. In de toekomst komt er een optie om zelf via de app de foto te uploaden.

Ook voor het pupillenvoetbal

Per 1 februari 2018  stappen alle Onder 7 t/m Onder 11 teams over op het invoeren van uitslagen via de Wedstrijdzaken-app. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om uitslagen in te voeren via Sportlink Club.

Deze aanpassing is een logisch gevolg van de invoering van het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) aan de start van dit seizoen. Nu veel teams de voordelen ervaren van het ‘mobiel’ verwerken van uitslagen wordt dit mobiele gemak ook uitgebreid naar de lagere leeftijdscategorieën. Bovendien wordt hiermee ingespeeld op de vraag van veel clubs om alle wedstrijdadministratie te verwerken in één systeem.

Kijk hier voor veelgestelde vragen over het nieuwe pupillenvoetbal.