Iets te melden?

Leuke weetjes, berichten, verslagen en/of foto's en video's voor onze website of Facebookpagina?

Heb je interessante of leuke artikelen, verslagen, foto’s of video voor onze website of onze Facebookpagina? Stuur deze dan naar onze communicatie werkgroep communicatie@avcheracles.nl. Het artikel of verslag dat je indient moet gerelateerd zijn aan AVC Heracles. De redactie van onze werkgroep beoordeelt of het bericht geplaatst gaat worden op de website en/of op facebook.

 

REGELS VOOR HET GEBRUIK EN PLAATSEN VAN BERICHTEN OP DE FACEBOOK PAGINA VAN AVC HERACLES.

 

 

1. Publiceer goede inhoud

Een vaak voorkomende fout is het gebruik van Facebook als (nog maar eens) een kanaal voor eenrichtingscommunicatie. Facebook is iets anders dan een ledenblad of een website, waarmee je informatie verspreidt en activiteiten aankondigt. Facebook draait rond zenden én ontvangen. Probeer door middel van goede inhoud de conversatie met je publiek en leden te bevorderen door te reageren op vragen en commentaren. Beperk je dus niet tot het aankondigen van activiteiten, maar post ook eens een verslagje van een wedstrijd/toernooi, onder de vorm van een foto of een kort verslag, stel een vraag, en neem ook regelmatig berichten over van anderen, die voor jouw publiek ook interessant kunnen zijn. Dat is ook een goede manier om de conversatie te bevorderen.

2. Publiceer regelmatig

In principe bereik je, door berichten op de AVC Heracles pagina te posten, je publiek op twee manieren: enerzijds via mensen die je pagina bezoeken, anderzijds omdat mensen die je pagina leuk gevonden hebben, je berichten in hun eigen tijdlijn terugvinden. Echter, lang niet alle berichten die je op je pagina zet komen in de tijdlijn van je fans terecht. Facebook filtert dit volgens een zorgvuldig geheim gehouden filtersysteem (algoritme).Het is daarom van belang voldoende en voldoende regelmatig te posten, minstens een paar keer per week. Als je maar af en toe een bericht plaatst, verkleint de kans dat het door je fans gezien wordt.

3. Beoordelen van berichten

Berichten die geplaatst wensen te worden op Facebook ,kun je mailen naar communicatie@avcheracles.nl . Deze worden door 2 werkgroepleden beoordeeld.

Bij het niet voldoen aan de richtlijnen en/of de eisen hieromtrent, kan er besloten worden het  bericht incl.. bijlagen en/of foto’s niet te plaatsen.

Hierover kan niet worden gediscussieerd!

We gaan fatsoenlijk met elkaar om: persoonlijke aanvallen, scheldpartijen, discriminerende opmerkingen en het doelbewust uitlokken van conflicten zijn uit den boze.

Blijf ook hierin sportief!

 

Dank voor jullie medewerking en tot horens.

Een sportieve groet,

 

Bestuur AVC Heracles