Aanmelden

Ook graag lid worden één van de mooiste
en oudste voetbalverenigingen van Almelo?

Dat begrijpen we uiteraard volkomen 🙂

Vul daarvoor onderstaand aanmeldformulier volledig in.
Onze ledenadministratie neemt daarop zo spoedig mogelijk contact met u op.

FORMULIER LIDMAATSCHAP AVC Heracles

Opgericht 3 mei 1903. Landskampioen 1927 & 1941.

Persoonlijke gegevens nieuw lid:

PaspoortIdentiteitskaart
ManVrouw
VeldvoetballerZaalvoetballerNiet spelend lid65+TrainerLeiderVrijwilliger
JaNee


Het lidmaatschap is voor een heel jaar met automatische verlenging.
Ondergetekende machtigt hierbij AVC Heracles om tot wederopzegging de verschuldigde inschrijfkosten, contributie en eventuele boetebedragen automatisch van onderstaand IBAN-nummer af te schrijven. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat de contributie verschuldigd is voor een volledig verenigingsjaar (dit loopt van 1 juli t/m 30 juni van enig jaar). De contributiebedragen vindt u op de volgende bladzijde. De contributie kan worden aangepast door meerderheid van stemmen op de Algemene Ledenvergadering. De contributie zal in 5 termijnen worden geïnd te weten in augustus, september, oktober, november en december.
• het lidmaatschap van AVC Heracles gaat in op de datum zoals die is vermeld op de bevestiging die u wordt toegezonden als uw aanvraag is verwerkt
• De plicht tot contributie betaling gaat in, in de maand, waarin men het lidmaatschap verkrijgt.
• Het verenigingsjaar loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
• Voor de betaling van de inschrijfkosten, contributie en eventuele boetes heeft u middels ondertekening van dit aanmeldformulier een machtiging afgegeven.

Meer informatie over onze contributie vindt u op https://avcheracles.nl/contributie/
Voetbal is bij AVC Heracles het belangrijkst. Daarnaast moet de club bestuurd worden en worden er binnen de vereniging
extra activiteiten voor de jeugd maar ook voor de oudere leden, georganiseerd. Tevens worden er onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden verricht. Al deze extra activiteiten worden in zijn geheel door vrijwilligers gedaan. Daarom proberen we op zoveel mogelijk plaatsen (ouders van) leden in te zetten. Van de ouders verwachten we dat zij meedraaien in een rijrooster naar uitwedstrijden van het betreffende team. Verder verwachten we dat u ook op ander gebied uw steentje bijdraagt binnen de vereniging. Op de volgende pagina staan een aantal makkelijk op te pakken taken.
Vink s.v.p. één of meerdere blokjes aan en U zult binnenkort benaderd worden door de vrijwilligers-coördinator. Ik (nieuw lid of ouder van nieuw jeugdlid) ben beschikbaar voor de volgende taken:


Door het plaatsen van uw handtekening op dit aanmeldformulierformulier gaat u akkoord met het plaatsen van foto’s op onder meer de AVC Heracles website, facebook of Instagram die worden gemaakt tijdens wedstrijden, trainingen etc. Indien u dit NIET wenst, kunt u dit hieronder aangeven.

WelGeen
Ondergetekende gaat akkoord met de statuten en regelementen van AVC Heracles, welke verkrijgbaar zijn bij het secretariaat en zal bij aanvaarding van het lidmaatschap de verplichtingen van het lidmaatschap nakomen.
In onderstaand veld kunt u uw handtekening zetten. Als u 'm opnieuw wilt tekenen drukt op 'clear'.
* Voor leden jonger dan 18 jaar is de handtekening van de ouders/verzorgers verplicht