Nieuwsbrief AVC Heracles 22-10-2021  
Grote Club Actie eindigt binnenkort
8 oktober 2021
Sinterklaasfeest
2 november 2021

            Nieuwsbrief AVC Heracles van 22 oktober 2021  

Beste leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles,

We zijn alweer enkele weken bezig met het nieuwe voetbalseizoen. Langs de velden en in de kantine zien we weer reuring en voetbalplezier. Hier zijn wij als bestuur heel blij mee en waarschijnlijk jullie zelf ook. We zien ook dat we nog steeds een club in ontwikkeling zijn, zowel qua organisatie als op voetbalgebied. Met het oog op de toekomst is het daarom extra belangrijk om stil te staan bij het onderwerp: de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor velen een ingeburgerd begrip, voor sommigen wellicht een minder bekend onderwerp. Daarom geven we in deze nieuwsbrief wat extra aandacht aan dit onderwerp. Doe er je voordeel mee en veel leesplezier gewenst.

Een ALV: wat is dat?
Op een ALV hebben de leden van een vereniging de mogelijkheid om de koers en het beleid van een vereniging te bepalen dan wel te beïnvloeden. Dit kan door bijvoorbeeld een stem uit te brengen over geagendeerde onderwerpen of door zelf onderwerpen aan te dragen die de vereniging aangaan. Ook is een ALV nodig om als vereniging bepaalde, grote financiële verplichtingen aan te mogen gaan, zoals de bouw van kleedkamers, een nieuw veld of een nieuwe kantine. Bovendien worden op een ALV bestuurders benoemd, herkozen en wordt hun ontheffing, ook wel decharge, verleend voor hun verantwoordelijkheden als bestuurder. Kortom, allemaal onderwerpen die van invloed zijn op het reilen en zeilen binnen de vereniging en die vragen om betrokkenheid en inbreng van de leden. Door je stem te laten horen als lid ontstaat draagvlak voor beslissingen en kunnen wij ook gezamenlijk werken aan de uitvoering ervan, samen zijn wij dus echt sterker. Tegelijk kun je met je stem ook laten weten het niet eens te zijn met bepaalde voorstellen en zo met elkaar besluiten om hier niet mee in te stemmen. Maak dus gebruik van je stem en invloed als lid van de vereniging AVC Heracles.

Eerstvolgende ALV
De eerstvolgende ALV vindt plaats op 10 november 2021. Tijdens deze ALV zullen onder meer enkele organisatorische onderwerpen aan de orde komen, maar ook zaken als de laatste stand van zaken rondom de uitbreiding van het complex en wil AVC Heracles naar een rookvrije accommodatie? Een uitnodiging met agenda en onderwerpen ontvangen jullie uiteraard nog.

Kantine en de geldende coronaregels
Zoals iedereen inmiddels wel weet, gelden er ook binnen de kantine van AVC Heracles nog steeds coronaregels. Voor de volledigheid sommen we de laatst geldende regels voor bezoekers van onze kantine nog even op:

  1. Voor alle aanwezigen die in de kantine zitten en een hapje/drankje nuttigen, zowel staand als zittend, is een coronabewijs nodig. De check hoeft niet gelijk bij de ingang gedaan te worden, maar mag ook als de persoon in de hiervoor aangewezen gedeelten van de kantine plaatsneemt.
  2. Een hapje/drankje nuttigen in de kantine is alleen toegestaan in de gedeelten buiten de op de grond aangeven coronalooproute. Zo houden we de mogelijkheid om binnen de coronalooproute een drankje/hapje af te halen zonder dat hiervoor een coronabewijs nodig is.
  3. In de kantine hangen posters die duidelijk aangeven wanneer wel en wanneer geen coronabewijs nodig is. Neem hiervan kennis en houd je hieraan.

Binnen AVC Heracles hebben we geen vaste barbezetting. En daarom doen wij een groot beroep op jullie medewerking. Maak je gebruik van de kantine anders dan alleen afhalen? Zorg er dan voor dat je in het bezit bent van een coronabewijs en deze kunt laten zien. Zo voldoen wij ons aan de coronaregels en staat de veiligheid van een ieder voorop.

Eerste elftal op zaterdag
Inmiddels is ook voor het 1e op zaterdag het seizoen begonnen. Na een redelijke voorbereiding heeft AVC Heracles 1 een pittige start van de competitie gehad (verlies tegen Daarlerveen, gelijkspel tegen SV Rijssen en verlies tegen GFC). De eerste overwinning werd afgelopen zaterdag behaald tegen SC Rijssen. De komende weken zal de lijn omhoog verder doorgetrokken moeten worden. Met onder andere de derby tegen Bornerbroek in het vooruitzicht hopen wij op veel support van onze leden en andere belangstellenden. Het team kan jullie steun goed gebruiken, om zodoende aan het eind van het seizoen minimaal te eindigen in de bovenste helft van de 4e klasse F. Kom ze dus aanmoedigen!

Bijeenkomst commissies AVC Heracles op 17 november a.s.
Op woensdag 17 november a.s. om 20.00 uur vindt een bijeenkomst met alle commissieleden van AVC Heracles plaats.  Na deze corona-periode is het goed om alle vrijwilligers uit deze commissies weer eens te zien en te spreken. Onder het genot van een hapje en drankje willen we samen met jullie de gewenste ontwikkelingen voor AVC Heracles gaan verkennen. Daarnaast worden ook nieuwe potentiële vrijwilligers van harte uitgenodigd op deze avond. Ken jij geïnteresseerde ouders? Neem hem of haar of beiden dan mee om kennis te maken!

AVC Heracles doet ook mee aan Rabo ClubSupport: jouw stem telt mee!
Wij doen als AVC Heracles mee met Rabo ClubSupport! AVC Heracles kan hier, net als vorig jaar, een mooi bedrag mee verdienen dat geïnvesteerd wordt in de verduurzaming van onze accommodatie. Dit jaar is het doel om de verlichting in de kleedkamers te voorzien van bewegingssensoren. Iedere stem telt! Stem nu direct en eenvoudig online op www.rabobank.nl/clubsupport. Stemmen kan nog tot 25 oktober a.s.!

 Omgeving en uitbreiding complex
De Hospitaalweg wordt inmiddels aangepakt. Hierbij is rekening gehouden met het realiseren van vaste, extra parkeerplaatsen voor AVC Heracles voor in de toekomst. De realisatie van deze aanpassing en communicatie vindt plaats in opdracht van en vanuit de gemeente Almelo. Naar verwachting zal dit de komende maanden wat extra overlast geven met parkeren want de beschikbare parkeerruimte rondom het complex zal nog minder zijn dan normaal. Mocht je gevaarlijke situaties zien waarvan je denkt dat de gemeente hier aandacht aan moet geven dan kun je dit melden via de gemeentelijke website.

Afgelopen week heeft in Tubantia nadere informatie gestaan over de weg, maar ook over de uitbreiding van ons complex. Zoals in het artikel te lezen was, heeft AKC de ambitie om zich aan de Hospitaalweg te vestigen. Dit zal niet op ons complex zijn, maar buiten de hekken van ons huidige terrein. In de plannen van de gemeente zal ons huidige kunstgrasveld gedraaid gaan worden, zodat wij van 3 naar 4 velden zullen gaan en de huidige groei kunnen opvangen. Tijdens de komende ALV zullen wij hier uitgebreid bij stilstaan, maar zijn wij hiervoor deels afhankelijk van de informatie die ons door derden verstrekt moet worden.

Aflopen bestuurstermijnen
In januari 2022 eindigt de bestuurstermijn van zowel Jan Smelt, voorzitter van AVC Heracles als die van Mark Klutman, algemeen bestuurslid AVC Heracles. Eerstgenoemde zal zich herkiesbaar stellen voor wederom een periode van drie jaar. Laatstgenoemde zal zich niet herkiesbaar stellen. Aangezien zowel het herbenoemen als het verlenen van decharge moet gebeuren via een ALV, zal er een extra ALV worden georganiseerd in het begin van 2022. Hierover ontvangen jullie later bericht.

 

Vooruitlopend op de ALV van begin 2022 alvast een bericht van Mark.

 

Beste leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen,

 

En toen waren we alweer bijna drie jaar verder met zijn allen. Ik dus ook, waarmee tegelijk het einde van mijn bestuursperiode bij AVC Heracles in zicht komt. Want op 11 januari 2022 eindigt mijn bestuurstermijn en omdat ik niet herkiesbaar zal zijn, wil ik deze nieuwsbrief graag gebruiken om even kort terug te blikken op de afgelopen drie jaren.

Terugkijkend op deze periode zie ik een paar bijzondere jaren. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen zowel binnen als buiten de vereniging en ook heb ik kennis gemaakt met allerlei ‘voetbal- en verenigingsrituelen’. Het is interessant en leerzaam om te zien hoe een vereniging meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we bijvoorbeeld overgestapt van de zondag- naar de zaterdagvoetbal, kregen we te maken met corona en zijn we de afgelopen jaren als vereniging steeds verder gegroeid. Stuk voor stuk ontwikkelingen die vroegen om aanpassen en bijstellen van de vereniging en haar leden, jullie dus. En telkens lukt het weer. Onze veerkracht als vereniging is blijkbaar zo goed dat we dit voor elkaar krijgen. Chapeau! Maar het is wel belangrijk dat we dit ook weten vast te houden, en dat kan alleen met de inzet en passie van vrijwilligers. Het reilen en zeilen binnen AVC Heracles is namelijk geen vanzelfsprekendheid. En daarom roep ik, voor één van de allerlaatste keren, opnieuw op: meld je aan als vrijwilliger!

 Tot slot wil ik een ieder bedanken voor de samenwerking in de afgelopen periode. Mede door jullie kan ik terugkijken op een paar mooie jaren. Natuurlijk zullen we elkaar nog regelmatig zien en spreken op de vereniging.

 

Samen zijn we sterker!

Sportieve groet,

Mark Klutman

 

Tot slot
Tot zover deze nieuwsbrief. Graag zien we jullie verschijnen op de ALV van 10 november a.s. En wensen wij jullie veel plezier toe op het voetbalveld en zeker ook langs de lijnen…

Zwarte-witte groet,

Bestuur AVC Heracles

Samen zijn we sterker!