Coronaplan

 CORONA PROTOCOL AVC Heracles 

Aanpassing 20-06-2021

 

(Bron: KNVB)

Na de aangekondigde versoepelingen per 26 juni 2021 zijn dit de meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal:

 • Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mogen volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.
 • Publiek: het is toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht. Publiek mag dus ook langs het veld staan. Je kunt placering bijvoorbeeld vormgeven door op 1,5 meter afstand stippen of stickers op de ondergrond te plaatsen.
 • Horeca/ kantine: horeca, en dus ook sportkantines, mogen tot middernacht open. Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht.
 • Kleed- en doucheruimtes: deze mogen sinds zaterdag 5 juni weer gebruikt worden. Heb je deze nog niet gebruikt, dan ligt legionella op de loer. Het is dan ook belangrijk een aantal zaken in acht te nemen voordat er weer veilig gedoucht kan worden.

 

Aanpassingen 13-10-2020  

Beste leden, vrijwilligers, ouders en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles, 

Naar aanleiding van de aanscherping van de landelijke coronamaatregelen per 13 oktober jl. moeten we helaas weer een aantal aanpassingen doen in ons protocol. Deze aanpassingen zijn als volgt: 

– Het clubgebouw, kleedkamers en douches zijn per direct gesloten. Het clubgebouw is nog wel beschikbaar voor overleggen, mits die binnen de kaders van de landelijke maatregelen vallen. 

– Ons terrein is niet meer toegankelijk voor publiek en helaas ook niet meer voor trainingen van leden van 18 jaar en ouder. 

– Bij trainingen zijn alleen de spelers tot 18 jaar welkom met hun trainers en leiders. 

– Laat de spelers bij voorkeur zelfstandig en per fiets komen. De weg vanaf de Bornsestraat/Hospitaalweg en de parkeerplaats voor de ingang geldt (net als in juni jl.) als breng- en haalzone voor ouders die jongere spelers komen halen en brengen. Vertrek zo snel mogelijk nadat u uw kind gebracht heeft. Kom hem of haar ook pas op het allerlaatste moment ophalen. En houd tijdens het wachten 1,5 meter afstand. De spelers van de jongste teams zullen door de trainer of leider bij de ingang worden opgehaald. 

Zoals bij een ieder bekend is de competitie voor alle teams, dus ook de jeugdteams, voorlopig stilgelegd. 

Laten we er ook nu met elkaar voor zorgen dat we ons aan al deze afspraken houden. Hopelijk zien we dan over vier weken dat de maatregelen weer iets versoepeld kunnen worden. 

Samenwerken is in de huidige tijd de enige sleutel tot succes, dus we rekenen op jullie allen! 

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de noodverordening dan wel de richtlijnen van het RIVM, zullen wij het Protocol uiteraard hierop weer aanpassen. 

Testen

 • Bij klachten laat je je testen bij de GGD en meld je dat aan het bestuur (via: hoofdbestuur@avcheracles.nl). 
 • Wanneer iemand getest is door de GGD, gaat de betreffende persoon in quarantaine (volgens de RIVM-richtlijn) tot de uitslag bekend is. 
 • Personen die getest worden, maar waarvan de uitslag nog niet bekend is, zijn niet welkom op het complex van AVC Heracles. Ook teamgenoten/gezinsleden/huisgenoten van de geteste persoon zijn niet welkom als de geteste persoon koorts of benauwdheidsklachten heeft tot dat de uitslag bekend is. Mocht de geteste persoon verkouden zijn, dan zijn de teamgenoten/gezinsleden/huisgenoten wel welkom op het complex van AVC Heracles.
 • Als een speler zich laat testen en nog geen benauwdheidsklachten of koorts heeft en dit niet binnen 24 uur heeft gekregen na de laatste wedstrijd of training dan heeft dit geen gevolgen voor het team. Als een speler zich laat testen en verkouden is, heeft dit geen gevolgen voor het team.
 • Het team waarvoor de speler uitkomt, speelt en traint niet tot de uitslag bekend is. 
 • Bij een negatieve uitslag kan het team weer normaal trainen en onderlinge wedstrijden spelen. 
 • Bij een positieve uitslag kan het team minimaal 10 dagen niet aan trainingen en/of onderlinge wedstrijden deelnemen! Aanvullend zal advies van de GGD worden gevraagd over welke maatregelen/beperkingen nog meer gelden. Hierover zal nadere communicatie plaatsvinden met het desbetreffende team. 

Tenslotte

AVC Heracles vraagt alle leden/vrijwilligers en bezoekers dit protocol te volgen. We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van een ieder hierin. Elkaar aanspreken op de richtlijnen is helpend en moedigen we aan.

Laten we ons aan de richtlijnen en dit protocol houden. Voor je eigen en ieders gezondheid. Onze slogan Samen zijn we sterker geldt in de huidige tijd nog meer dan ooit.

 

Versie 1-10-2020 

Beste leden, vrijwilligers, ouders en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles,

Naar aanleiding van de aanscherping van de landelijke coronamaatregelen per 29 september jl. moeten we helaas weer een aantal aanpassingen doen in ons protocol. Deze aanpassingen zijn als volgt:

–      Het clubgebouw is per direct gesloten als kantine. Het clubgebouw is nog wel beschikbaar voor overleggen, mits die binnen de kaders van de landelijke maatregelen vallen.

–      De toiletten in het clubgebouw zijn wel toegankelijk op de zaterdag.

–      Het is uiteraard niet toegestaan om zelf alcohol mee te nemen en te gebruiken op het terrein.

–      Ons terrein is vanaf nu zowel bij onderlinge wedstrijden als ook bij trainingen niet meer toegankelijk voor publiek.

–      Bij trainingen zijn alleen de spelers, trainers, leiders en het ‘kader dat op dat moment een concrete taak heeft’ welkom. Heb je die op dat moment niet, blijf dan thuis!

–      De kleedkamers zullen geopend zijn. Het is tot nader bericht niet mogelijk om te douchen.

–      Bij onderlinge wedstrijden zijn alleen spelers, teambegeleiding en het ‘kader dat op dat moment een concrete taak heeft’ welkom. Onder teambegeleiding vallen ook de chauffeurs van de gastteams voor de jeugd onder 18 jaar, waarbij voor de teambegeleiding een maximum van 2 leiders en 2 trainers per team zal gelden en 1 chauffeur per minimaal 3 spelers.

–      De toegangsregels die op ons AVC-terrein gelden, zijn ook van toepassing bij andere verenigingen. Ga daar op een verantwoorde manier mee om: ga met zo min mogelijk auto’s en met maximaal 1 chauffeur per auto. Houd hierbij ook als basisregel per chauffeur minimaal 3 spelers aan. Laten we op dit moment vooral ons gezond verstand hierbij gebruiken en niet de grenzen opzoeken!

–      Laat de spelers bij voorkeur zelfstandig en per fiets komen. De weg vanaf de Bornsestraat/Hospitaalweg en de parkeerplaats voor de ingang geldt (net als in juni jl.) als breng- en haalzone voor ouders die jongere spelers komen halen en brengen. Vertrek zo snel mogelijk nadat u uw kind gebracht heeft. Kom hem of haar ook pas op het allerlaatste moment ophalen. En houd tijdens het wachten 1,5 meter afstand. De spelers van de jongste teams zullen door de trainer of leider bij de ingang worden opgehaald.

–      Sportbeoefening (voetbal) is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Voor en na afloop van de wedstrijd geldt deze regel echter wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Laten we er ook nu met elkaar voor zorgen dat we ons aan al deze afspraken houden. Hopelijk zien we dan over drie weken dat de maatregelen weer iets versoepeld kunnen worden.

Samenwerken is in de huidige tijd de enige sleutel tot succes, dus we rekenen op jullie allen!

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de noodverordening dan wel de richtlijnen van het RIVM, zullen wij het Protocol uiteraard hierop weer aanpassen.

Met vriendelijke groeten,

namens de technische commissie en het bestuur van AVC Heracles,

Peter van Meerten en Jan Smelt.

Samen zijn wij sterker!