Nieuwsbrief 24 juni 2020
In memoriam: George (Sjors) Lammerts
11 juni 2020
Gebruik sportcomplex/velden
21 juli 2020

 

Beste leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles,

Het is bijna zover, het seizoen 2019-2020 is officieel voorbij. Een seizoen dat om diverse redenen AVC Heracles en ons allen zal bijblijven. Zo speelde het eerste voor het eerst in de geschiedenis op de zaterdag in plaats van de zondag en kregen we te maken met een woord dat in één keer een andere betekenis kreeg dan bier uit Mexico, Corona. Het was al met al een bijzonder jaar kunnen we rustig stellen. In deze nieuwsbrief willen enkele onderwerpen nog even onder het voetlicht brengen. Bovendien willen wij hierbij alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet, steun en hulp afgelopen seizoen, zonder jullie was bij AVC Heracles niets mogelijk geweest…

Afsluiting seizoen
Vanwege Corona konden wij helaas geen gebruikelijke seizoens-afsluiting doen voor alle teams en vrijwilligers. De noodmaatregelen hebben ertoe geleid dat de kantine officieel pas per 1 juli weer onder strikte restricties operationeel zou kunnen zijn, maar om voor een korte periode en voor een beperkte groep alles te openen en aan te passen, is niet zinvol en is financieel te kostbaar voor de club. Derhalve zal de kantine weer opengaan bij de start van het nieuwe seizoen. Onderstaand staat hier meer over vermeld.

De afgelopen weken hebben wij gelukkig de trainingen weer kunnen oppakken en tot en met JO12 heeft er zelfs een Corona toernooi plaatsgevonden, waaraan verspreid over de dag meer dan 160 kinderen aan hebben deelgenomen. Een speciale dank zijn wij hierbij verschuldigd aan alle trainers, leiders, verkeersbegeleiders en toezichthouders, die totaal meer dan 700 vrijwilligersuren hieraan hebben besteed! Voor het overige verwijzen wij graag naar het jaarverslag opgesteld door de Technische Commissie (TC) dat met deze nieuwsbrief wordt meegezonden.

Gebruik accommodatie AVC Heracles in de zomerperiode:
Momenteel is nog steeds de noodverordening in de gemeente Almelo van kracht, hetgeen betekent dat de accommodatie uitsluitend geopend is tussen 09.00 uur – 22.00 uur voor georganiseerd en onder begeleiding sporten. De trainingen van AVC Heracles zullen officieel vrijdag 26 juni aanstaande voor het laatst zijn. Wil je met je team trainen na 26 juni, dan moet dit 48 uur van tevoren worden aangemeld via een app aan Marloes Olde Olthof, en moet je zelf een toezichthouder regelen (let op, deze moet verplicht aanwezig zijn en een oranje hesje dragen) en er mogen geen ouders kijken. Voor de kinderen is er bovendien een mogelijkheid zich aan te melden voor onder andere de voetbalschool AVC Heracles.

Om overlast in de buurt te voorkomen roepen we alle leden op, om GEEN luidsprekers of andere geluidsdragers mee te nemen die geluidsoverlast voor de omgeving kunnen veroorzaken, hieromtrent zal bij AVC Heracles eveneens een bord worden geplaatst.

Kantine
Corona had ook gevolgen voor onze kantine: deze is namelijk al vanaf half maart gesloten. Erg jammer, maar wel noodzakelijk. In overleg met Kantinebeheer hebben wij besloten de kantine gesloten te houden tot aanvang van het nieuwe voetbalseizoen ’20-‘21. Dit betekent dat de kantine gesloten blijft voor onze leden en voor ander publiek. Alleen voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden zoals schoonmaak en onderhoud is de kantine toegankelijk. Door de kantine voor overige activiteiten gesloten te houden, hebben we met elkaar de tijd en ruimte om de kantine weer gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Wij weten dat velen van jullie, net als wij, de kantine missen, maar wij vragen jullie begrip hiervoor.

Teambardiensten
Afgelopen seizoen startten we met de teambardiensten. Idee hierachter was en is nog steeds: een vereniging run je met zijn allen. Terugkijkend hierop zien wij dat de teambardiensten goed zijn opgepakt. In het begin was het even wennen, maar onder leiding van Kantinebeheer werd het al snel normaal voor de nieuwe barmensen. En het leuke is dat niemand na afloop van een bardienst zei: ‘Dit doe ik nooit meer.’ Sterker nog, we ontvingen veel positieve reacties die ertoe leidden dat sommigen nog vaker een bardienst deden. Wij kunnen hierop maar één reactie geven: Geweldig!

Komend voetbalseizoen zetten we de teambardiensten door en rekenen we op net zoveel enthousiasme als afgelopen seizoen. In de zomerperiode werkt Kantinebeheer alvast aan een nieuw rooster waarover jullie nog worden geïnformeerd.

Onderhoud accommodatie
Waarschijnlijk is het velen van jullie al opgevallen: er wordt hard gewerkt aan onze accommodatie. Zo krijgen de kleedkamers een schilderbeurt, worden de boeien van de kantine vervangen, wordt elektra in de kantine en de kleedkamers gerepareerd of vervangen en wordt onkruid rondom het complex verwijderd. Door al deze werkzaamheden wordt de accommodatie niet alleen mooier, maar ook een stuk veiliger. Binnen AVC Heracles beschikken we over enthousiaste en gedreven klusteams die dit actief oppakken en samen een mooi resultaat opleveren. Dit is niet alleen fraai voor jullie als leden, maar ook voor bezoekers van onze accommodatie, want die zien namelijk ook dat er wat gebeurt. Ten slotte benoemen we nog even de schoonmaak van onze accommodatie. Zowel de kantine als de kleedkamers worden regelmatig grondig schoongemaakt wat bijdraagt aan de uitstraling van onze vereniging. Ook komend seizoen gaan we hiermee door. Kortom, er is een hoop gedaan en er gebeurt nog steeds veel. Goed bezig!

Omgeving complex
Zoals een ieder heeft kunnen zien is de herinrichting van de verlengde Sportlaan, voor wat betreft de weg, afgerond en zal, als het goed is, volgend jaar de Hospitaalweg worden opgepakt. Hierbij wordt rekening gehouden met het realiseren van vaste, extraparkeerplaatsen voor AVC Heracles.

ALV
Zoals elk jaar zal er ook een ALV bij onze vereniging plaatsvinden. Vanwege Corona en de daarmee samenhangende beperkingen, staat de ALV vooralsnog gepland voor maandag 24 augustus aanstaande. Hierbij zal onder meer de financiële situatie van de club worden besproken en na afloop een ondertekening van de contracten van de trainers plaatsvinden. Voorts is het voorstel om de contributie voor komend seizoen niet te verhogen.

Ledenstop en nieuw bestuurslid
Momenteel heeft AVC Heracles een luxe probleem qua groei van het aantal leden en zijn wij helaas genoodzaakt om een ledenstop te houden voor de jeugd, met uitzondering van de mini’s. Mochten jeugdleden, behalve de mini’s, zich willen aanmelden als lid van de club, zullen zij helaas op een wachtlijst worden geplaatst. Daarnaast zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste bestuurder, voel je je geroepen? Neem gerust contact met ons, via secretaris@avcheracles.nl
Voor het overige zijn wij ook op zoek naar een vrijwilliger of vrijwilligers, die kunnen ondersteunen bij onze ledenadministratie. Door de geweldige toename van het aantal leden, zijn extra handen meer dan welkom! Heb jij interesse mail dan naar ledenadministratie@avcheracles.nl

Vooruitkijken naar het nieuwe seizoen:
Wij hopen dat wij met zijn allen Corona onder controle krijgen en dat komend seizoen weer een relatief nieuw normaal seizoen zal worden. Wij wachten de ontwikkelingen en hopelijk verdere versoepelingen vol spanning af. Het wedstijdseizoen zal mogelijk beginnen in het weekend van 19/20 september, maar zekerheid en/of duidelijkheid is er momenteel simpelweg niet. De kantine zal uiteraard open zijn en gaan volgens de RIVM richtlijnen.

Plannen accommodatie
Wij informeerden jullie vorige week over onze bijeenkomst met de buurt over de gewenste uitbreiding met een extra kunstgrasveld. Met de aanwezige buren hebben we een prettig en open gesprek gehad. Hun reacties betrekken wij bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Ook hebben wij hun gevraagd actief deel te nemen aan het verdere traject, want het gaat immers ook om hun leefomgeving.

Graag blijven wij jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Dit gaan wij vanaf nu doen via onze website. Zo kunnen jullie eenvoudig volgen wat er gebeurt en wanneer iets gebeurt. Wij verwachten dat dit binnen twee weken werkt. In de eerstvolgende ALV komen wij nog even terug op de plannen. En uiteraard kunnen jullie ons ook altijd aanspreken als we elkaar treffen op de club.

Voor nu een fijne en gezonde zomervakantie gewenst,
Zwarte-witte groet,

Bestuur AVC Heracles
Samen zijn we sterker!

Samenvatting seizoen 2019-2020 en toekomst 2020-2021

terugenvooruitblik