In memoriam: George (Sjors) Lammerts
UPDATE VAN 3 JUNI 2020
3 juni 2020
Nieuwsbrief 24 juni 2020
24 juni 2020

Afgelopen weekend heeft het bestuur kennis genomen van het overlijden van ons erelid George (Sjors) Lammerts. Sjors is meer dan 60 jaar onafgebroken lid van onze club, AVC Heracles, geweest.

Sjors is op diverse vlakken actief geweest bij onze vereniging. Zo was hij jaren hoofdsponsor en vervolgens shirtsponsor van AVC Heracles.

In de periode van 1985-2004 was Sjors voorzitter van AVC Heracles. Hij was erg betrokken, gepassioneerd en zeker ook een voorzitter die AVC Heracles op een hoger plan wilde brengen. Bovendien een man die AVC Heracles meer dan een warm hart toedroeg en het in de beginjaren als voorzitter niet altijd even makkelijk heeft gehad. Toch bleef hij de club op zijn manier leiden en mede voor zijn tomeloze inzet werd hij in 2005 zelfs benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sjors is onder de leden uit die tijd nog steeds bekend, onder meer vanwege zijn uitspraken tijdens de opening van de (jaar)vergaderingen, die begonnen steevast met

dames en heern” met zijn typisch daarbij horende Almelose tongval.

AVC Heracles neemt met het overlijden van Sjors afscheid van een AVC-er in hart en nieren, die ontzettend veel voor AVC heeft betekend en daar zijn wij hem nog altijd zeer erkentelijk voor zijn. Hij werd derhalve bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot erelid en mocht hij daarna eveneens de titel erevoorzitter dragen.

Tijdens de komende ALV zal bij zijn overlijden worden stilgestaan.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden sterkte met het verwerken van dit verlies.

Sjors is 82 jaar geworden.