Nieuwsbrief 15 mei 2021  
Coördinator Opleidingen Nick Pol
Coördinator Opleidingen
15 april 2021
Speciale EK verrassingsbox!
2 juni 2021

 

Beste leden, vrijwilligers, voetballiefhebbers en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles,

 

Langzaam begint het er nu toch echt op te lijken dat de (voetbal)wereld stukje bij beetje opengaat, net nu het seizoen bijna voorbij is… Voor de jeugd staat mogelijk de Regio cup nog op het programma en volgens de routekaart mogen de senioren weer gaan trainen, kortom zal het na de zomer dan echt weer gaan gebeuren?! Wij kunnen in ieder geval niet wachten om iedereen weer te zien en spreken, het echte persoonlijke contact, het lijkt ondertussen een eeuwigheid geleden…

 

Talenten gezocht en de eersten zijn gevonden

Na een maand geleden te hebben gemeld dat een nieuwe penningmeester zich heeft aangediend in de persoon van Luuk Schut, heeft het volgende talent zich aangediend en nu voor de ledenadministratie, zijnde Sachja Koers! Wij zijn verheugd jullie mee te kunnen delen, dat wij hiermee een opvolger hebben gevonden voor Jolanda Beekman. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich kort even voorstellen.

 

Uiteraard weten wij dat er naast hen nog meer talent rondloopt en wij verzoeken jullie, je bij ons te melden, zodat wij de lege plekken in onze opstelling snel kunnen vullen. De vacatures staan vermeld op: https://avcheracles.nl/vacatures/ Heb jij interesse? Mail naar hoofdbestuur@avcheracles.nl

 

Activiteiten

Als de routekaart volgens planning verloopt, mag er steeds meer. Op 12 juni is daarom, onder voorbehoud in samenspraak met de KNVB, een speciale landelijke voetbaldag gepland. AVC houdt die dag een jeugdtoernooi tot en met de JO12 inclusief broertjes en zusjes, uiteraard indien “Corona” het toelaat. De nadere informatie hieromtrent zal via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd. Het uitnodigen voor ons als vereniging van “buitenstaanders/derden” en het kijken bij trainingen is helaas nog steeds niet toegestaan.

 

Gebruik accommodatie AVC Heracles in coronatijd

Momenteel is de accommodatie gewoon geopend, maar wij verzoeken iedereen om GEEN luidsprekers of andere geluidsdragersmee te nemen die geluidsoverlast voor de omgeving kunnen veroorzaken. Houd rekening met de buurt en voorkom onnodige overlast!  Wij doen hierbij wederom een beroep op iedereen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De kantine is vooralsnog gesloten, maar er is een stip(je) aan de horizon…

 

Contributie
AVC Heracles is net als alle andere verenigingen flink getroffen door de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.  Nu het seizoen er bijna opzit heeft het bestuur een goed inzicht in de financiële gevolgen voor de club. Daar waar we aan het begin van de lockdown nog in het ongewisse waren wat er allemaal op ons af zou komen hebben we nu meer duidelijkheid. Onze club heeft zoveel als mogelijk ingezet op de door de overheid aangekondigde steunmaatregelen. Daarnaast heeft de gemeente ons een eenmalige korting gegeven op de huur van onze velden.

 

Wanneer het bestuur alle plussen en minnen op een rijtje zet, blijkt dat het mogelijk is om iets (terug) te doen naar de leden die niet of nauwelijks hebben kunnen voetballen en/of trainen in het seizoen 2020-2021. Gelukkig hebben onze jeugdleden wel kunnen trainen en voetballen, zodat wij hen geen compensatie aan zullen bieden. Uiteraard beseffen wij ons dat dit seizoen ook voor de jeugdleden heel anders is geweest dan normaal. De senioren veld- en zaalvoetbal leden zijn echter zwaarder getroffen.

 

Het bestuur heeft daarom besloten om de seniorenleden voor het veld- en zaalvoetbal een eenmalige restitutie van 1/4 deel van de totale contributie voor het seizoen 2020/2021 aan te bieden. Deze restitutie dient door het senioren lid zelf aangevraagd te worden per mail aan: hoofdbestuur@avcheracles.nl (onder vermelding van naam en team) en deze aanvraag moet vóór 1 juni 2021 a.s. ontvangen zijn. Indien wij geen bericht ontvangen gaan wij ervanuit dat jullie de club onvoorwaardelijk steunen in deze bijzondere tijden! Een senioren lid komt uitsluitend in aanmerking voor deze eenmalige restitutie als:

1)    de volledige contributie voor het seizoen 2020-2021 is voldaan en er zijn voor het overige ook geen achterstanden. De leden die hun contributie 2020-2021 en hun achterstanden nog niet (volledig) hebben voldaan geven wij de gelegenheid tot en met 25 mei 2021 om dit alsnog te doen, zodat je alsnog in aanmerking komt voor restitutie. Leden die niet hebben voldaan aan hun betalingsverplichtingen op 26 mei 2021 komen dus niet in aanmerking voor de aangegeven restitutie. Daarnaast gaan wij ervanuit dat de contributieachterstand alsnog zal worden voldaan, aangezien men de contributie wel verschuldigd is. Wij volgen hierbij het stappenplan zoals staat vermeld op de website;

2)    het senioren lid ook voor het komende seizoen 2021-2022 lid blijft van AVC Heracles.

 

Wij hopen natuurlijk dat de seniorleden ook nu onze club zullen blijven steunen en niet om de eenmalige restitutie zullen vragen. Iedere euro die we als AVC Heracles niet terug hoeven te betalen, zal heel goed en nuttig worden gebruikt. Zoals bekend streven we naar velduitbreiding en verduurzaming van onze accommodatie, middels bijvoorbeeld de LED verlichting. Deze plannen worden allebei steeds concreter.

 

Uitbreiding accommodatie
De plannen en wensen voor de toekomst van onze accommodatie zijn nog steeds springlevend en staan dus niet stil. Tijdens de komende ALV zal de huidige status met jullie worden gedeeld.

 

Voor nu zeggen wij, zorg goed voor elkaar, blijf gezond en laten we het samen nog even volhouden!

 

Zwarte-witte groet,

Het bestuur van AVC Heracles,

 

 

 

 

 

 

Samen zijn we sterker!