Nieuwsbrief van 16 januari 2021
Een dank je wel van onze bondscoach
21 december 2020
AVC Heracles terrein tijdelijk gesloten
6 februari 2021

 

Beste leden, vrijwilligers, voetballiefhebbers en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles,

Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen, althans zo wilden wij het jaar 2021 heel graag letterlijk en figuurlijk aftrappen…Helaas is het virus dat in 2020 zijn intrede deed nog lang niet van de radar verdwenen en kunnen wij ons nu nog niet verenigen op de plek waar wij dat het liefst zouden doen, namelijk bij onze vereniging: AVC Heracles. Het Corona virus heeft ons allen nog in zijn greep en dat zullen we helaas moeten accepteren. De lockdown duurt langer en de beperkende maatregelen blijven onverkort van kracht. Laten we hopen dat het gewenste effect hiermee wordt bereikt en wij snel weer kunnen voetballen…

Trainingen voor de jeugd tot en met 17 jaar

Na afgelopen dinsdag is het er niet duidelijker op geworden. Ook is (nu) niet te bepalen wat volgende week gaat brengen. De kinderen kunnen (nu) nog niet naar school, er wordt gesproken over een (Twentse) avondklok, een beperking van de bewegingen en de nieuwe Corona varianten brengen (nog) meer onzekerheid. Als bestuur vinden wij dat, zolang de landelijke richtlijnen van de overheid en RIVM dit toestaan, de mogelijkheid tot trainen geboden moet worden. Natuurlijk vinden wij dat kinderen, niet alleen moeten sporten, maar ook elkaar moeten kunnen treffen op de vereniging. Een vereniging staat voor mensen samenbrengen en dat is nu net wat op dit moment wordt afgeraden. Wij kunnen u via deze nieuwsbrief informatie geven met de nu geldende maatregelen, maar deze zijn mogelijk morgen alweer veranderd. Daarom zullen wij wekelijks, mogelijk dagelijks, met de trainers en leiders contact houden om de mogelijkheden te bespreken. Om de bewegingen om en op onze accommodatie te beperken verzoeken wij de ouders om niet te blijven kijken achter de hekken en uw kind bij klachten altijd thuis te houden.

 

Gebruik accommodatie AVC Heracles in coronatijd

Momenteel is de accommodatie vooralsnog geopend, maar wij verzoeken iedereen om GEEN luidsprekers of andere geluidsdragersmee te nemen die geluidsoverlast voor de omgeving kunnen veroorzaken. Houd rekening met de buurt en voorkom onnodige overlast!

Wij doen hierbij nogmaals een beroep op iedereen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Contributie

Zoals eerder aangegeven hebben alle sportbonden in Nederland medegedeeld dat de leden gewoon hun contributie verschuldigd zijn aan de vereniging. Hierbij doen we een dringend beroep op jullie om de incasso van de contributie niet te storneren. Indien het lastig mocht zijn om de contributie te betalen, laat ons dit dan weten via ledenadministratie@avcheracles.nl. Zoals op de ALV besproken zullen wij aan het eind van dit seizoen een beslissing nemen om eventueel coulance halve een deel van de contributie terug te betalen, want ook wij vinden het ontzettend vervelend dat met name de senioren momenteel niets kunnen en mogen door de maatregelen. Omdat onze lasten echter vooralsnog doorlopen en inkomsten wegvallen, kunnen wij hieromtrent nu nog geen beslissing nemen. Wij rekenen op jullie begrip.

 

Vrijwilligers

Binnen AVC Heracles blijven wij op zoek naar vrijwilligers, onder andere naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij onze ledenadministratie, in de kantine of voor het onderhoud. Door de toename van het aantal leden, zijn extra handen meer dan welkom! Heb jij interesse mail naar hoofdbestuur@avcheracles.nl

Houd ook de sociale media in de gaten!

 

Voor nu zeggen wij, zorg goed voor elkaar en jezelf, maar blijf bovenal gezond!

 

Zwarte-witte groet,

Het bestuur van AVC Heracles,

 

 

 

 

 

 

Samen zijn we sterker!