Nieuwsbrief van 3 juli 2021  
BREAKING NEWS!
18 juni 2021
Fysiotherapie bij AVC
31 augustus 2021

Beste leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles,

 

Het is zover, het seizoen 2020-2021 is officieel voorbij. Het was al met al een bijzonder jaar kunnen we rustig stellen, waarbij het einde van dit seizoen een mooi vooruitzicht is voor komend seizoen. In deze nieuwsbrief willen wij enkele onderwerpen nog even onder de aandacht brengen. Bovendien willen wij hierbij alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet, steun en hulp afgelopen seizoen, zonder jullie was bij AVC Heracles niets mogelijk geweest…

 

Samenwerking AVC Heracles & F.C. Twente/Heracles Academie

Na enkele overleggen tussen bestuur, TC en de Academie is er op 18 juni jl., voor de duur van 3 jaar, een overeenkomst getekend voor een samenwerking met betrekking tot het opleiden van talenten in de regio.

Belangrijke punten daarbij zijn:

  1. Niet alleen bij de clubs komen halen, maar ook als Academie wat de clubs brengen;
  2. Nauwe betrokkenheid amateurclubs bij talent beoordeling;
  3. Delen van kennis en kunde met de regioclubs;
  4. Zichtbaarheid in de regio door aanbod van regiotrainingen;
  5. Breder opleiden en het pas later instromen van talentvolle jeugdspelers in de Academie;
  6. Het helpen en ondersteunen van onze jeugdtrainers.

Onze accommodatie is ook geschikt bevonden voor het organiseren van regiotrainingen komend seizoen. Als club zijn wij trots om te behoren tot een selecte groep amateurclubs en wij zien de samenwerking met de Academie dan ook met vertrouwen tegemoet.

 

Kantine

De kantine is eindelijk weer open. Komend seizoen zijn er weer de teambardiensten. Idee hierachter was en is nog steeds: een vereniging run je met zijn allen en hiervoor rekenen we op net zoveel enthousiasme als afgelopen seizoenen. In de zomerperiode werkt ons kantinebeheer alvast aan een nieuw rooster voor de teams waarover jullie nog worden geïnformeerd via de diverse “teamappgroepen”.

 

Technische commissie

De verwachting is dat de trainingen zullen beginnen in de week van 16 of 23 augustus, maar dit zal worden gedeeld in de teamappgroepen. De bekerwedstrijden beginnen op 4 september. Verder is AVC nog op zoek naar enthousiaste ouders/vrijwilligers om aankomend seizoen als trainer of leider bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de AVC Heracles jeugd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Peter van Meerten (tc@avcheracles.nl). Voor de JO8-JO12 wordt aan het begin van komend seizoen een aantal informatiebijeenkomsten gehouden. De data en overige informatie is opgenomen in de meegezonden bijlage.

 

Omgeving complex

De Hospitaalweg zal komend seizoen worden aangepakt. Hierbij wordt rekening gehouden met het realiseren van vaste, extraparkeerplaatsen voor AVC Heracles voor in de toekomst. De realisatie van deze aanpassing en communicatie hierover zal plaatsvinden in opdracht van en vanuit de gemeente Almelo.

 

Plannen accommodatie
Wij informeerden jullie al eerder over de gewenste uitbreiding met een extra kunstgrasveld. Met de gemeente worden nog steeds gesprekken gevoerd over de realisatie hiervan. Wij hopen na de zomervakantie een verdere uitwerking van de plannen aan jullie te kunnen presenteren. In de eerstvolgende ALV willen wij de laatste plannen presenteren.

 

Wijziging datum ALV

Zoals elk jaar zal er ook een ALV bij onze vereniging plaatsvinden. De ALV hadden wij voor 5 juli aanstaande gepland, maar deze zal geen doorgang vinden. Vanwege de versnelde versoepelingen, zal de ALV waarschijnlijk in september worden gehouden, zodat er dan mogelijk geen beperkingen meer zijn en bovendien hopen wij dan de plannen voor vermelde uitbreidingen te kunnen presenteren.

 

Contributie

De contributie zal komend seizoen niet worden verhoogd en blijft gelijk aan afgelopen seizoen.

 

 

Vrijwilligers/Communicatiecommissie

Voor het overige zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers, die onder andere kunnen ondersteunen bij onze communicatiecommissie. Hou jij je graag bezig met social media, het schrijven van prachtige stukjes tekst en/of het zorgen voor samenhang binnen een organisatie door een goede communicatie? Lijkt het je leuk je door te ontwikkelen op dit gebied of om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de communicatiekanalen binnen AVC Heracles? Zoek dan snel contact, want we zoeken binnen AVC Heracles nog een spin in het web met betrekking tot onze communicatie. Binnen deze functie heb je veel creatieve vrijheid waarbij jij verantwoordelijk bent voor de communicatie tussen club en haar leden of externe partijen. Meer weten? Klik dan op de onderstaande link en hopelijk zien we je snel!

https://avcheracles.nl/vacatures-leden-communicatiecommissie/

 

Gebruik accommodatie AVC Heracles in de zomerperiode:

Tijdens de zomerperiode is onze accommodatie geopend. Om overlast in de buurt te voorkomen roepen we alle leden en gebruikers wederom op, om GEEN luidsprekers of andere geluidsdragers mee te nemen die geluidsoverlast voor de omgeving kunnen veroorzaken. Bovendien een vriendelijk en dringend verzoek om geen afval en/of andere rotzooi achter te laten op het complex.

 

Vooruitkijken naar het nieuwe seizoen:
Laten we met zijn allen positief zijn en blijven en ervan uitgaan dat komend seizoen weer een nieuw normaal seizoen zal worden en wij elkaar weer langs de lijn of op het veld gaan zien en ontmoeten…

 

Voor nu een fijne en bovenal gezonde zomervakantie gewenst,

Zwarte-witte groet,
Bestuur AVC Heracles

Samen zijn we sterker!

 

Data en informatie over de bijeenkomsten 2021 voor de JO8-JO12