Informatie omtrent het nieuwe seizoen.
Namens het bestuur
23 maart 2020
Nieuwsbrief 4 april 2020
4 april 2020

Beste spelers en ouders,

zoals al eerder aangegeven volgt hierbij informatie omtrent de wijze waarop wij naar het nieuwe seizoen gaan.

 1. Onderbouw (o8 t/m o12):
  De potloodlijsten zijn inmiddels gereed en zullen met de huidige trainers en leiders op korte termijn worden besproken. Hierbij wordt de teamindeling besproken en of u als trainer c.q. leider aan wilt blijven als trainer. Dit geldt eveneens voor de nieuwe o8 teams.
 2. Bovenbouw (o13 t/m o19)
  Hier zullen wij als TC afwijken van de huidige tijdlijn.
  Potloodlijsten zullen met de selectie trainers worden besproken. En de selectie teams zullen op basis van onze huidige informatie worden gevuld, waarbij een aantal plekken open zullen blijven om na een selectie procedure (zodra we weer het veld op kunnen) te worden aangevuld.
  Hierdoor zullen ook de niet selectie teams nog niet bekendgemaakt worden.
  Wel zullen de huidige trainers worden benaderd m.b.t. hun wens om aan te blijven als trainer.
 3. Selectieprocedure bovenbouw.
  Naast de inmiddels vastliggende spelers zullen er op een aantal manieren selectiemomenten plaatsvinden.
 • Een tweetal mixed 7v7 toernooien per leeftijdsgroep (zodra we weer het veld op mogen)
 • Selectiemomenten (denk hierbij aan trainingen o.l.v. de selectietrainers)
 • De definitieve samenstelling van de teams incl. breedtesport zal z.s.m. worden bekendgemaakt na overleg tussen de TC en de selectie trainers.
 1. Senioren:
  Bij de senioren zullen wij als TC samen met de hoofdtrainer een voorlopige selectie samenstellen van ongeveer 30 spelers (voor zowel 1 als 2).
  Spelers die hier niet in opgenomen zijn zullen persoonlijk worden benaderd m.b.t. hun wensen en verwachtingen voor het seizoen 2020-2021.
  Eén en ander heeft te maken met de mogelijk samenstelling van een 3e of 4e team.
 2. Wij gaan als AVC Heracles beter voorzien in de interne opleiding van nieuwe/onervaren trainers of bij gewenste interesse voor het trainerschap. Hierover zult u in mei meer informatie ontvangen.

Wij begrijpen als Technische Commissie heel goed dat het afwijkt van de geplande data maar om elke speler een eerlijke kans te geven en niemand te passeren zijn wij tot deze maatregel gekomen.
Verder zal er na opening van de velden door de TC worden geïnvesteerd in veel voetballen en trainen.
Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Rest ons u heel veel sterkte en gezondheid toe te wensen en wij hopen elkaar weer zo spoedig mogelijk op de velden te kunnen ontmoeten, begroeten en knuffelen.
Houd jullie haaks !

Samen zijn we sterker !

de Technische Commissie