Nieuwsbrief 4 april 2020
Informatie omtrent het nieuwe seizoen.
3 april 2020
Fijne Paasdagen
10 april 2020

 

Beste leden, vrijwilligers en andere betrokkenen,

Waarschijnlijk hebben de meesten dinsdagavond de persconferentie van het kabinet gezien en weten jullie inmiddels dat alle afgekondigde coronamaatregelen nog in ieder geval gelden tot en met 28 april a.s. Aansluitend liet de KNVB weten dat het seizoen voor het amateurvoetbal niet meer wordt hervat.

Dit betekent dat de focus komt te liggen op het nieuwe, komende seizoen 2020-2021. Wij, met waarschijnlijk velen van jullie, vinden dit jammer, maar we beseffen ook zeker dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Helaas lezen wij nog steeds dagelijks berichten over de vele besmettingen en mensen die overleden zijn als gevolg van corona.

Accommodatie AVC Heracles blijft nog gesloten
Het besluit van het kabinet betekent dat onze accommodatie in ieder geval tot en met 28 april nog gesloten blijft voor publiek. Onze velden mogen dus nog steeds niet gebruikt worden en ook blijft de kantine gesloten. Gelukkig merken wij dat deze maatregelen goed worden nageleefd door iedereen. Maar een ieder zal ook begrijpen dat de sluiting van onze accommodatie door de coronacrisis niet alleen een enorme impact heeft op sportief en sociaal gebied, maar zeker ook van invloed is op de financiële huishouding van onze club.

Contributie-inning AVC Heracles
De overheid en vrijwel alle maatschappelijke organisaties doen een beroep op ons allen om solidair te zijn en contributies te blijven voldoen. De overheid is hard aan het werk om te grote financiële negatieve gevolgen te voorkomen. Hoe dit alles voor AVC Heracles zal uitpakken, is nu nog niet volledig inzichtelijk. Wij gaan hier snel mee aan de slag en zullen jullie op een later moment hierover informeren.

AVC Heracles moet, net zoals iedere amateurvoetbalvereniging in Nederland, bondscontributie afdragen aan de KNVB. Daarop is mede onze seizoensgebonden contributie voor de leden van AVC Heracles gebaseerd. De verenigingsgedachte van AVC Heracles is opgebouwd uit het ‘met elkaar oppakken’, immers ‘samen zijn we sterker’. Hierbij hoort ook het zoveel mogelijk met elkaar dragen van de kosten die we bij het uitoefenen van onze sport, het voetbal bij AVC Heracles maken. Deze gezamenlijke bijdrage van de leden wordt door middel van de contributie-inning ontvangen.

Hierbij doen wij een beroep op alle leden van AVC Heracles om de contributie gewoon te betalen dan wel af te dragen, zover dit niet gedaan is, zodat wij de vaste lasten voor de club ook gewoon kunnen blijven voldoen. Mocht het, door eventuele compensatieregelingen van de overheid, uiteindelijk mogelijk zijn om onze leden voor de periode dat zij niet hebben kunnen trainen tegemoet te kunnen komen, dan komen wij met een voorstel naar de leden toe. Wij houden jullie op de hoogte zodra er meer informatie bekend is.

Naast de financiële huishouding hebben we natuurlijk ook te maken met een hele hoop andere verenigingszaken. Nu beseffen we als bestuur ook maar weer eens wat jullie, onze vrijwilligers, doen en betekenen voor onze club, echt top! Ook dit mag gezegd worden en hopelijk kunnen wij ook de komende seizoenen weer rekenen op jullie inzet.

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
Wij spreken net als iedereen de wens uit dat het ons gaat lukken om het coronavirus in te dammen. Wij kijken daarom ook al voorzichtig vooruit naar het nieuwe seizoen waarin we alles weer zo goed mogelijk willen laten verlopen. De TC heeft hierover reeds berichten naar buiten gebracht. Binnenkort hebben wij overleg met elkaar om te bespreken wat er allemaal moet gebeuren. Via de verschillende groepsappen kan jullie medewerking gevraagd worden. Wij rekenen op jullie medewerking en enthousiasme zodat we komend voetbalseizoen weer zoals vanouds langs de velden kunnen staan, onze familie en vrienden plezier zien maken en de kantine weer kunnen gebruiken als dé centrale ontmoetingsplek.

Voor nu zeggen wij:

Zorg voor jezelf en elkaar en blijf gezond!

Zwarte-witte groet,

Bestuur AVC Heracles

Samen zijn we sterker!