In memoriam – Henk Elfering
Uitnodiging Vrijwilligersmiddag
27 juni 2017
Voorbereiding + Oefenwedstrijd tegen de Almelose Selectie.
3 juli 2017

Zaterdag j.l. ontvingen wij het trieste bericht van het plotselinge overlijden van ons erelid

HENK ELFERING

Henk was meer dan 67 jaar lid van AVC Heracles en tot op late leeftijd heeft hij gevoetbald in de lagere elftallen van onze club.
Henk is 77 jaar geworden, wij wensen zijn echtgenote en familie de komende tijd sterkte om dit verlies te verwerken.

Bestuur AVC Heracles.