Nieuwe berichtgeving omtrent Corona
Verscherpte coronamaatregelen
3 november 2021
AVC Heracles - Rabo ClubSupport
Bedankt voor jullie steun!
6 november 2021

Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren vanuit de amateursport. Het eerdere plan, het tonen van een Corona Toegangsbewijs (CTB) door sporters en publiek van 18 jaar en ouder ook voor de buitensport, was praktisch niet uitvoerbaar. Voor de zaalvoetbal is er helaas anders geredeneerd en is het moeten tonen van het CTB door sporters en publiek van 18 jaar en ouder in stand gebleven. Deze taak ligt uiteindelijk bij de eigenaar van de sporthal, doorgaans de gemeente, voor het scheppen van duidelijkheid en eventueel het maken van afspraken.

Voor het veldvoetbal blijft het sporten in elk geval voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan elkaar nog blijven ontmoeten. Maar gelijker tijd vragen de nieuwe maatregelen weer ontzettend veel van het aanpassingsvermogen van de vrijwilligers, de voetballers en het publiek. Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden. Zorg er dus voor dat je over een CTB beschikt als je gebruik wilt maken van een kleedkamer of andere binnenruimte.

 

Wij verzoeken iedereen hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en zoveel waar mogelijk op onze accommodatie ook de 1,5 meter in acht te nemen.

 

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan morgen (6 november 2021) in. Het gedrag van onze sporters en publiek wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.

 

Ten slotte zal iedereen die aanstaande woensdag de ALV zal bijwonen gevraagd worden naar zijn CTB bij binnenkomst.

 

Veel plezier dit weekend en tot woensdag!

 

Zwarte-witte groet,

Bestuur AVC Heracles

Samen zijn we sterker!