Jeugdvoetbalplan AVC Heracles
Paaseieren zoeken bij AVC Heracles
28 maart 2019
Overstap van de zondag naar de zaterdag
12 april 2019
Beste leden van AVC Heracles,
Namens de TC mag ik u het Jeugdvoetbalplan AVC Heracles Visie2024 aanbieden.
Het document wordt leidraad voor de  jeugdvoetbal opleiding de aankomende jaren. Het is een “levend” document waar op basis van ervaring en voortschrijdend inzicht onderwerpen kunnen worden aan- c.q. ingepast.
De Technische Commissie is via tc@avcheracles.nl bereikbaar voor opmerkingen of vragen.
Wij hopen met dit document de basis te leggen voor een plezierige, succesvolle en eenduidige werkwijze. Uw kind is belangrijk en het verdient goede trainers, materialen en een veilige omgeving.