Geen training op veld 2
Huldiging leden
17 juli 2019
Sponsor Thailand Project 2019 gezocht!
19 augustus 2019

Blijkens een verklaring van de gemeente kan vooralsnog tot maandag 2 september niet gespeeld en getraind worden op veld 2. Zodra er meer nieuws is, delen wij dit uiteraard mee. Er komt in de week van 19 augustus een alternatief trainingsrooster op de website te staan.