Informatie bijeenkomst trainers
Fysiotherapie De Graven Esch
1 september 2018
Extra trainingen op vrijdag
3 september 2018

Op 12 september 2018 van 19:30 tot 20:30 is er een bijeenkomst voor een ieder betrokken bij de onderbouw. Ik nodig jullie bij deze uit om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende punten worden besproken:
1 uitleg trainingscyclus aanvallen en verdedigen
2 positief coachen en trainen
3 uitleg website en trainingsstof
4 “veel zien van weinig” 5 wat ter tafel komt.

Peter van Meerten
Coördinator Trainingen