Sessie 3
F7 AVC Team van de maand
14 maart 2017
Jeugdteam van de maand!!!1
3 april 2017

Woensdag 22 Maart 2017 uitnodiging derde sessie: AVC HERACLES VOLOP IN BEWEGING!

Het enthousiasme en de inbreng van de aanwezigen tijdens de eerste en de tweede sessie van 25 januari en 15 februari jl. inspireerde ons en deed ons goed!

Toch waren het voornamelijk dezelfde mensen die voor deze sessies naar ons clubhuis zijn gekomen.

Derhalve wil het bestuur van AVC Heracles onze leden en met name ook de ouders van onze jeugdleden en iedereen, die onze mooie club een warm hart toedraagt, nogmaals van harte uitnodigen om tijdens de derde sessie op woensdag 22 maart a.s. onze gezamenlijke visie op de nieuw in te zetten koers van onze club verder te delen.

Wij willen nadenken over hoe wij onze club nu zien en hoe wij deze over vijf jaar willen zien.

In het kort komt het er op neer dat Richard Migchielsen, procesbegeleider verbonden aan de KNVB, in meerdere sessies ons begeleidt in dit proces. Interactief en in groepjes samenwerkend gaan onze leden, de ouders van onze jeugdleden, de vrijwilligers van onze club en iedereen, die AVC Heracles een warm hart toedraagt, bedenken hoe wij onze club nog verder kunnen (door)ontwikkelen. Het zal dan voornamelijk gaan over de structuur van de club, de gezamenlijke rol van de vrijwilligers en de invulling daarvan.

Deze derde sessie zal in de kantine van AVC Heracles aan de Verlengde Sportlaan 1 te Almelo plaatsvinden op woensdag 22 maart a.s. van 19.30 – 22.00 uur.

Heb jij vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar: secretaris@avcheracles.nl

Wij hebben jullie hulp hard nodig om samen met elkaar de juiste koers te bepalen!

Tot dan!

Met sportieve groet,

Het bestuur (dagelijks bestuur en jeugdbestuur) van AVC Heracles

Ronnie Munster, Jolanda Beekman, Arie Oosterveld, Gert-Jan Keizers, Mark Grobbink, Marco Botter, Michael Kogelman