Nieuwsbrief 12 november 2020
Pupil aan het woord
9 november 2020
Pupil aan het woord
16 november 2020

Beste leden, vrijwilligers, voetballiefhebbers en alle andere betrokkenen bij AVC Heracles,

Het Corona virus heeft de wereld nog in haar greep en een groot deel van het normale leven ligt nog steeds nagenoeg stil, waaronder de belangrijkste hoofdzaak bij AVC Heracles, het voetbal. Wat ontzettend jammer dat wij op zaterdag de gezelligheid bij de jeugd moeten missen en het fanatisme rond de wedstrijden van de senioren. Erg vervelend en onnatuurlijk, maar wel begrijpelijk.

Er is ons ter ore gekomen dat er ook (familie)leden van onze club besmet zijn geraakt met het virus. Wij wensen hen hierbij van harte beterschap en een voorspoedig herstel. Laten we hopen dat deze drastische maatregelen, die zijn genomen door onze regering, het gewenste resultaat hebben zodat we in onze regio niet in een volledige lockdown komen en snel weer lekker in competitieverband kunnen gaan voetballen.

Helaas zullen de beperkende maatregelen in ieder geval langer duren en heeft men het trainen voor senioren verder aan banden gelegd. Voor de jeugd onder 18 leek het vooralsnog op een week langer competitierust, maar helaas ligt deze competitie nu ook stil. Aansluitend op de maatregelen heeft de KNVB aangegeven dat het wel haar wens en gedachte is om de competitie gewoon uit te spelen, een hoopvol bericht waar we helaas geen rechten aan kunnen ontlenen, maar wel aan kunnen vasthouden als een stip aan horizon… Zodra wij hier meer over weten, stellen wij jullie hiervan op de hoogte en eveneens wat dit betekent voor AVC Heracles.

Gebruik accommodatie AVC Heracles in coronatijd

Momenteel is de accommodatie geopend, maar wij verzoeken iedereen om GEEN luidsprekers of andere geluidsdragers mee te nemen die geluidsoverlast voor de omgeving kunnen veroorzaken. Zie ook het waarschuwingsbord dat bij de ingang is geplaatst. Houd rekening met de buurt en voorkom onnodige overlast! Wij zijn met de gemeente en de buurt in overleg over hoe en wat wij kunnen doen om de overlast te beperken.

 

Activiteiten

Op dringend verzoek van de regering en lokale autoriteiten, zoals de gemeente Almelo, zijn alle activiteiten, zowel binnen als buiten, voorlopig afgelast/uitgesteld, om hiermee onnodige verplaatsingen te voorkomen. Het spelen van onderlinge oefenwedstrijden bij de jeugd is toegestaan, het organiseren van een (groot) intern jeugdtoernooi niet. Uiteraard geven wij gehoor aan het dringende verzoek, hoe jammer en vervelend dat op dit moment ook is. Zodra het licht weer op groen staat, zullen wij kijken wat binnen de maatregelen mogelijk is en of bepaalde activiteiten dan wellicht wel mogelijk zijn.

 

Kantine en kleedkamers

Helaas moeten de kantine en kleedkamers voorlopig nog gesloten blijven.

 

Contributie en financiën

Alle sportbonden in Nederland hebben aangegeven dat de leden gewoon hun contributie verschuldigd zijn aan de vereniging. Anders dan bij een sportschool waar je abonnementsgeld betaalt, is contributie een bijdrage aan jouw vereniging, waar we alles met elkaarmoeten organiseren; je bent geen klant, maar lid en dus een onderdeel van onze vereniging. AVC Heracles heeft de contributie hard nodig om alle kosten die gewoon doorlopen, te kunnen blijven betalen zodat we straks na de crisis weer gewoon kunnen gaan voetballen. Nee niet gewoon, maar dankzij de vele vrijwilligers die dit voor iedereen mogelijk maken! Hierbij doen we een dringend beroep op jullie om de incasso van de contributie niet te storneren. Indien het lastig mocht zijn om de contributie nu te betalen, laat ons dit dan weten via ledenadministratie@avcheracles.nl.

 

Verder wordt op verschillende manieren geprobeerd om extra opbrengsten voor AVC Heracles binnen te halen. Denk hierbij aan de lotenverkoop van de Grote Clubactie, maar ook aan de Rabo ClubSupport en de spaaractie bij de Jumbo. Dankzij Rabo ClubSupport mochten wij onlangs een bedrag van € 801,83 ontvangen. Wij willen hierbij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage levert en zijn zeer verheugd met de vele spontane acties die op touw worden gezet voor AVC Heracles! Dit laat zien dat we met elkaar verder kunnen denken dan het nu en alweer vooruitkijken naar het straks.

We gaan dit met elkaar volhouden!

 

Vrijwilligers

Binnen AVC Heracles zijn wij op zoek naar vrijwilligers, onder andere naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij onze ledenadministratie, in de kantine of voor het onderhoud. Door de toename van het aantal leden, zijn extra handen meer dan welkom! Heb jij interesse mail naar hoofdbestuur@avcheracles.nl

Houd ook de komende pr-campagne in de gaten!

 

Plannen accommodatie
De plannen en wensen voor de toekomst van onze accommodatie zijn nog steeds springlevend, maar helaas heeft Corona ook invloed op dit traject. Zodra er nieuws is zal dit uiteraard gedeeld worden met jullie.

Voor nu zeggen wij, zorg goed voor elkaar en jezelf, maar bovenal blijf gezond!

Zwarte-witte groet,

Bestuur AVC Heracles

 

Samen zijn we sterker!