Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid
JO-8-1 ongeslagen kampioen!!
19 december 2018
Voorlopig geen trainingen
23 januari 2019
Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van 11 januari jl. is Jan Smelt als voorzitter van AVC Heracles benoemd.
Mark Klutman treedt toe tot het bestuur als algemeen bestuurslid.
De vertrekkende voorzitter Ronnie Munster trad na 3,5 jaar af. Ook Gert-Jan Keizers vertrok als bestuurslid. Ronnie Munster had reeds een half jaar geleden aangegeven de voorzittershamer te willen overdragen. Dit omdat hij vond dat de nieuwe voorzitter meer binding met de jeugd van AVC zou moeten hebben dan hij had. “Met zowel Jan als Mark krijgen we bestuursleden met een duidelijke binding met de jeugd, belangrijk want de jeugd heeft de toekomst”, aldus de vertrekkende voorzitter. Het huidige bestuur bestaat sinds 11 januari 2019 uit: Michael Kogelman, Mark Grobbink, Mark Klutman en Jan Smelt.
De leden zetten de vertrekkende bestuursleden alsmede oud bestuurslid Arie Oosterveld in het zonnetje als dank voor het vele werk wat verzet is de afgelopen jaren. Zo is er hard gewerkt aan de accommodatie, is de jeugdafdeling van AVC fors gegroeid en zijn er ook vele sportieve successen behaald. Ook de 1e selectie bedankte Ronnie en Gert-Jan met een mooi cadeau.
Aansluitend aan de ALV werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. Naast de al aanwezige leden bezochten ook veel vrijwilligers en sponsoren deze receptie, waarbij de consumpties werden aangeboden door onze hoofdsponsor, Knol drankenhandel. Tijdens de receptie keek de vertrokken voorzitter terug op 2018 terwijl Jan Smelt vooruitblikte.
In 2019 start AVC Heracles met een eigen interne JVT-opleiding. Maar liefst 16 jeugdtrainers zullen hieraan deelnemen. Ook zal er in 2019 verder geïnvesteerd moeten worden in de accommodatie. Deze is de afgelopen jaren al fors verbeterd, maar we zijn nog niet klaar. Samenwerking met de gemeente is hierbij noodzakelijk.
Verder meldde de nieuwe voorzitter dat door het bestuur onderzocht zal gaan worden of AVC de overstap moet en kan maken van een zondagvereniging naar een zaterdagvereniging. Een eerste, korte, inventarisatie bij de aanwezige leden gaf een voorlopig beeld, er waren duidelijk meer voor- dan tegenstanders. De voorzitter heeft aangegeven de leden in dit proces waar mogelijk maximaal te willen betrekken.
Ten slotte werd de nieuwe hoofdtrainer voor het eerste team (1e selectie) van AVC Heracles gepresenteerd. Vanaf seizoen 2019-2020 zal Martijn Wessels de selectie trainen. Martijn is geen onbekende binnen de vereniging en het bestuur en de aanwezigen zijn erg blij met zijn komst. Bovendien zijn alle overige selectietrainers voor het seizoen 2019-2020 ook al vastgelegd.
Na de toespraken bleef het nog lang gezellig in de kantine. Een goed en mooi begin voor het nieuwe jaar!