KNVB Jeugdvoetbal trainer cursus
Uitnodiging.
31 januari 2019
Onderzoek zondagselectie op zaterdag
8 februari 2019

Beste spelers, ouders, trainers en leiders,

I.v.m. met de KNVB Jeugdvoetbal trainer cursus die vanaf maandag 25 februari 2019 van 1830 tot 21.00 uur wordt gehouden bij AVC Heracles (met 22 deelnemers, waarvan 16 van ons zelf !), willen wij u op de hoogte stellen van het navolgende:

Gedurende de 9 weken die deze cursus duurt zal er minder getraind kunnen worden op maandag i.v.m. de veldruimte die benodigd is voor de cursus. Hierdoor kan het zijn dat er trainingen uitvallen. Deze kunnen niet worden overgenomen door andere trainers, want zoals gezegd is de ruimte niet beschikbaar.
In het belang van de kwaliteitsboost die wij krijgen met deze cursus hopen wij op uw begrip. Uiteindelijk is het positief voor en ten bate van de vereniging en de kwaliteit van trainen, voor alle voetballende kinderen.
Wel worden er voor de cursusavonden teams uitgevraagd. Dit zullen in eerste instantie teams zijn die normaal gesproken op maandag  de circuittraining volgen. Dus ook zij dragen fysiek bij aan de kwaliteitsverbetering binnen de vereniging en hiermee proberen wij hen ook tegemoet te komen.
Hierover wordt u z.s.m. geïnformeerd.

Bent u geïnteresseerd om te komen kijken tijdens een praktische cursusavond dan nodigt de TC u graag uit, zodat u persoonlijk ziet waarom deze keuze is gemaakt.
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich tot de TC wenden

Namens de TC,
Peter van Meerten
0645467595