Klusteam steekt de handen uit de mouwen.
Fox Sports maakt docu over tribune AVC
9 februari 2019
Herinnering: Kindercarnaval
12 februari 2019
In de afgelopen maanden heeft het klusteam erg veel werk verzet.
Zo zijn de kleedkamers 7 en 8 aangepakt, zijn de schakelaars t.b.v. de veldverlichting verplaatst naar het materiaalhok en is het materiaalhok voorzien van een prachtig plafond.
Daarnaast zijn er diverse borden op en rond het complex opgehangen en zijn er kokers voor de vlaggenmasten geplaatst. Geweldig dat het klusteam ons AVC Heracles complex verfraaid en verbeterd. Aan ons allen de opdracht het ook zo te houden!
Mocht je ook een steentje willen bijdragen en deel uitmaken van dit gezellige en zoals blijkt effectieve team, dan kun je mailen naar accommodatie@avcheracles.nl.