Kantine
Voorwedstrijd AVC Heracles 1 – Berghuizen 1.
10 maart 2019
Documentaire Fox-sport
15 maart 2019

Beste leden, vrijwilligers en andere betrokkenen,
Op 6 februari vond een bijeenkomst plaats in de kantine van AVC Heracles. Er waren veel mensen
van onze vereniging aanwezig.

Prachtig om te zien dat onze vereniging zo leeft onder onze leden en
dat sprake is van zo’n grote betrokkenheid. Tijdens de bijeenkomst spraken we over hoe om te gaan
met de kantine, welke wensen er zijn, het alcoholbeleid en nog veel meer.

Afgelopen maand is het kantinebeleid verder uitgewerkt. We zijn een eind op streek, maar we zijn er
nog niet. Eén van de zaken waar we nog steeds behoefte aan hebben: extra barvrijwilligers. Met
name op de zaterdag is extra inzet noodzakelijk en gewenst. Tijdens de bijeenkomst op 6 februari
gaven verschillende barvrijwilligers aan dat de bardiensten soms erg lang zijn, vooral op de zaterdag.

Door extra vrijwilligers kan de tijdsduur van de bardiensten op de zaterdag worden ingekort. Dit
zorgt ervoor dat het voor iedereen leuk is en blijft om bardiensten te draaien. Dit betekent niet dat je
iedere zaterdagmiddag in de kantine hoeft te staan; je kunt zelf jouw voorkeur aangeven
(bijvoorbeeld 1 shift van drie uur op een zaterdagmiddag in de maand).

Als barvrijwilliger leer je verantwoord alcohol schenken, krijg je uitleg over hoe de kassa en de
keuken werken, wat de huisregels zijn etc. Naast deze informatie leer je ook allerlei mensen binnen
en buiten de vereniging kennen wat bijdraagt aan een je sociale netwerk en kennissenkring.
Kortom, leuk, interessant en leerzaam ��
Wij rekenen op een grote en positieve respons van jullie als leden, want ‘AVC Heracles, samen zijn we
sterker!’

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande geïnteresseerd zijn, dan kun je contact opnemen met
onze kantinebeheerder, Sylvia van Dijk. Je kunt haar bereiken via kantine@avcheracles.nl.