“Kandidaten voorzitterschap AVC Heracles”
Indeling D Seizoen 2015-2016
1 juni 2015
Inleveren elftal tenues, tasssen, etc. etc. op donderdag 11 juni a.s.
8 juni 2015

“Kandidaten voorzitterschap AVC Heracles:

Het Bestuur betreurt de commotie die is ontstaan ten aanzien van de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de club die plaats moet gaan vinden tijdens de Algemene Ledenvergadering op a.s. dindag 9 juni. Het is op geen enkele wijze de bedoeling geweest u enige informatie te onthouden ten aanzien van de kandidaat van het bestuur. Deze onduidelijkheid is echter ontstaan door het feit dat, op het moment van de verzending van de uitnodiging en agenda door het zich definitief melden van een tweede kandidaat (ook bestuurslid) die later na een gesprek met de andere kandidaat zijn kandidatuur weer introk en zich nu opnieuw als kandidaat heeft aangemeld, de naam van onze kandidaat toen nog niet definitief bekend was. Dit was de reden dat er dus geen naam van een kandidaat op de uitnodiging/agenda stond. De situatie is nu zo dat de kandidaat van het Bestuur bij meerderheid zal zijn: Martin Hamstra. De andere kandidaat is: Ronnie Munster. Indien er zich verder geen kandidaten melden zal de verkiezing tussen deze twee gaan.

Ik hoop dat u zich op deze wijze alsnog een beeld kunt vormen van de kandidaat die uw voorkeur zal krijgen.

“Het bestuur”