Informatie van het Hoofdbestuur
Informatie voor alle F elftallen
7 februari 2015

Ook 2014 is voor onze vereniging weer een enerverend jaar geweest. Naast
mooie zaken zoals het Almeloos Feestje, zijn we ook geconfronteerd met
verdrietige zaken zoals het overlijden van meerdere leden van de club.
Desondanks kunnen we toch spreken van een vruchtbaar jaar. De bestrating op
het complex is bijna voltooid. De gesprekken met de gemeente gaan de goed
kant op v.w.b. onze wens om op het trainingsveld kunstgras te krijgen, gaat
het sportief tot nu toe uitstekend met ons eerste elftal en zullen nog dit
jaar of begin 2015 alle op het complex staande opstallen in eigendom aan AVC
Heracles worden overgedragen. Dit betekent wel een verdere
verantwoordelijkheid voor de club omdat het onderhoud vanaf dat moment
volledig door ons zal moeten worden gedaan. Redenen om nog zuiniger op ons
complex te worden. Dat het goed gaat met het aanzien van de club moge
blijken uit een verdere toename van het aantal jeugdleden. Dit alles omdat
vooral heel veel vrijwilligers hieraan in grote mate hebben bijgedragen
waarvoor we degenen die het betreffen ontzettend dankbaar zijn. Desondanks
blijft het werven van vrijwilligers een grote zorg waarin we het komende
jaar door de inzet van een vrijwilligerscoordinator verbetering hopen te
brengen.
In ieder geval dankt het bestuur een ieder voor de het afgelopen jaar gedane
inzet ten behoeve van onze mooie club van harte en wensen jullie behalve
fine Kerstdagen een fantastisch, sportief, mooi, voorspoedig doch vooral
gezond 2015 toe.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op de nieuwjaarsreceptie op
zondag 11 januari 2015.

Jan Bosma
Voorzitter.”