Indeling teams

Indeling seizoen 17-18

 

Beste jeugdleden, ouders/verzorgers en vrijwilligers,

De afgelopen periode is er veel tijd en aandacht besteed aan een voorlopige indeling van de jeugdteams. E.e.a is met veel zorg en inspanning samengesteld. Toch kunnen er onverhoopt fouten zijn opgetreden. Het is een voorlopige indeling aangezien selecteren een continu proces is. Dat betekent dat de indeling het hele seizoen om verschillende redenen (aan-/afmeldingen, gedrag etc.) kan wijzigen.

Voor sommige teams staan er nog begeleidende vacatures open, misschien iets voor u? Neem dan contact op met het jeugdbestuur via onderstaande mail.

Graag het verzoek om naar aanleiding van vragen of opmerkingen m.b.t. deze teamindelingen geen contact op te nemen met trainers, leiders of andere vrijwilligers, maar in plaats daarvan een mail te sturen naar jeugdbestuur@avcheracles.nl.