Gezamenlijk statement
Talenten gezocht
13 februari 2021
Tussenstand Jeugdvoetbalplan 2024
26 februari 2021

Gezamenlijk statement voetbalverenigingen regio Twente

In het persbericht van de TC Tubantia van 3 februari jongstleden heeft Achilles Enschede aangegeven onderdak te bieden aan 6 jeugdteams van de Prestige Football Academie (PFA) met als doel om vanaf volgend seizoen deel te nemen aan de reguliere competitie van de KNVB. Veel clubs in de regio hebben hier hun zorgen over geuit en inmiddels gedeeld met de KNVB en de Federatie Enschedese Voetbalverenigingen (FEV). In deze gezamenlijke verklaring willen we graag ons standpunt delen.

De opkomst van commerciële voetbalscholen in het Nederlandse voetballandschap kan niet los gezien worden van de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij individuele ontwikkeling meer aandacht krijgt. De commerciële voetbalscholen springen hier goed op in en zijn aantrekkelijk voor jonge ambitieuze voetballers en voetbalsters die zo, naast trainingen en wedstrijden bij hun eigen club, extra (uitdagend) kunnen trainen.

Het onderbrengen van de (commerciële) PFA bij Achilles Enschede, waardoor spelers vertrekken bij hun huidige verenigingen, vinden wij echter een slechte ontwikkeling in het regionale voetbal. Waar dit initiatief aan voorbij gaat is dat een voetbalvereniging meer is dan een plek waar je leert voetballen. Een voetbalvereniging biedt voor zijn leden, naast het voetbalplezier, een belangrijke sociale omgeving. Vaak verbonden met de buurt, de school en vriendjes en vriendinnetjes. Een omgeving waar je niet alleen je voetbaltalent kan ontplooien, maar misschien ook wel je scheidsrechters talent, je bestuurlijk talent of je vrijwilligerstalent. Een plek waar je voelt dat je onderdeel bent van een groter geheel en waar je vriendschappen voor het leven maakt.

Een commerciële voetbalschool binnen een amateurclub, die gevoed zal moeten worden met spelers/speelsters van de andere amateurclubs, doorbreekt dit sociale proces en zal dit nooit in dezelfde mate kunnen bieden door de afwezigheid van clubcultuur, vrienden en een vrijwilligersafhankelijkheid. Daarnaast is het presteren niet het enige uitgangspunt; presteren en een forse contributie gaan ‘hand in hand’ en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De manier waarop dit nieuws naar buiten is gekomen en het gebrek aan transparantie vanuit Achilles Enschede vinden we oncollegiaal en contraproductief. Verder druist het volledig in tegen de plannen van de Gemeente Enschede om het voetballandschap in Enschede verder te concentreren en brengt hierin nieuwe onwenselijke dynamiek.

Met deze opzet zullen de verhoudingen binnen de huidige voetbalverenigingen in onze regio en Achilles Enschede onder druk komen te staan. De clubs zullen jaarlijks geconfronteerd worden met een actieve scouting/werving vanuit Achilles Enschede. Daartegenover staat dat de ‘eigen’ club weer het vangnet moet (en wil) zijn voor teleurgestelde spelers die hun predicaat ‘talent’ bij Achilles Enschede niet waar kunnen maken of waarvan de ouders niet langer bereid zijn de forse contributie te betalen. 

Vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt vinden we het erg onwenselijk dat het lidmaatschap bij Achilles Enschede en de PFA behoorlijke kosten met zich meebrengt. Kosten die niet iedereen in onze maatschappij zich kan veroorloven en die in geen verhouding staan tot een gemiddeld contributiebedrag van de gezamenlijke clubs. De reden dat deze bijdrage zo hoog is, ligt opgesloten in het commerciële belang van de PFA. De tweedeling die dit veroorzaakt in de maatschappij vinden wij een slechte ontwikkeling, voetbal is bij uitstek een volkssport en zal voor iedereen bereikbaar moeten zijn.

De amateurclubs in de regio hebben al tientallen jaren talenten laten ontplooien en in goede samenwerking met de FC Twente/Heracles Academie, spelers/speelsters naar het hoogste niveau in Nederland gebracht. Denk aan Arnold Bruggink, Karim El Ahmadi en Jan Vennegoor of Hesselink, maar ook aan de huidige generatie zoals Wout Weghorst, Wout Brama, Jesse Bosch, Jill Roord en Daan Rots. Spelers met roots bij regionale clubs, waar ze nog altijd met een warm gevoel worden onthaald en aan terug denken.

Helaas is deze droom niet voor iedereen weggelegd. De FC Twente/Heracles Academie en de amateurverenigingen in onze regio delen al jaren de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden, instromen maar vooral ook het afstromen van jong talent in onze regio. Dit nieuwe initiatief van de PFA en Achilles Enschede richt zich vooral op de instroom en opleiding, maar geeft op geen enkele wijze blijk van aandacht voor de afstroom van de spelers/speelsters in een kwetsbare leeftijdscategorie.

Als amateurclubs gaan we door waar we goed in zijn: het bieden van een sportieve, sociale omgeving waarin talenten worden ontplooid, vriendschappen beginnen en vrijwilligers volop de handen uit de mouwen steken, en waar de deur voor iedereen altijd open staat! Dat de gezamenlijke amateurclubs een gedeelde uitdaging hebben als het gaat om onder meer de verdere ontwikkeling van spelers/speelsters, trainers en technisch kader is helder. Samen maken we die plannen met onze partner FC Twente/Heracles Academie. Binnenkort volgt hierover meer nieuws.

Wat er ook volgt; we werken gestaag door om een mooie club en trotse voetbalregio te blijven waarin samenwerken, ontwikkelen en onderling presteren mede centraal staan. We staan voor een gezonde mix van plezier en prestatie. Geen club van individuen, onze vereniging bindt ons immers, en samen maken we de club!