Clubinfo

Monumentale Tribune

Het sportcomplex aan de Bornsestraat ( sedert 2008 officieel Verlende Sportlaan 1) is al sedert de jaren ’20 van de vorige eeuw in gebruik. Naast een trainingsveld zijn er momenteel een tweetal wedstrijdvelden. Ook zijn er op het sportcomplex een zestal kleedkamers. Het clubgebouw van de AVC Heracles (de ‘Kicker”) staat langs het huidige hoofdveld. Aan de overzijde recht tegenover het clubgebouw bevindt zich de prachtige monumentale hoofdtribune (Engelse stijl) met de bouw waarvan in 1924 werd begonnen en in het voorjaar van 1925 officieel in gebruik genomen.

Medio 1998 werd bekend dat SC Heracles Almelo een nieuw stadion zou gaan bouwen aan de Weezebeeksingel te Almelo. Het befaamde stadion aan de Bornsestraat zou worden afgebroken, als ook de vermaarde Engelse ere-tribune die, (geheel van hout zijnde) zou worden gesloopt. Voor veel Almeloërs, zeker voor de vele Heracles-fans was dit een bittere pil. Er werd een Stichting in het leven geroepen die de opdracht op zich nam, de historische tribune van de ondergang te redden. De Stichting heeft daarop, in samenwerking met de gemeente Almelo en de AVC Heracles, in 1999 een plan ontwikkeld tot verplaatsing en volledige restauratie van de houten ere-tribune. Alle oorspronkelijke bouwtekeningen waren bewaard gebleven en konden goed worden gebruikt voor de restauratie.

De rijke historie van Heracles is onlosmakelijk verbonden met Almelo. De stichting heeft middels sponsors gepoogd deze Monumentale Tribune voor Almelo te behouden hetgeen door veel inzet en ijver geheel is gelukt. Op 8 april 2000 werd de tribune in haar originele staat officieel heropend op het terrein van de AVC Heracles aan de voormalige Steve Mokonelaan (sedert 2009 genaamd de Verlengde Sportlaan) te Almelo.

Voor meer informatie en ook foto’s zie de website: www.monumentaletribune.nl