AVC Heracles volop in beweging!
Afgelast!!
13 januari 2017
Zaterdag 21 januari GEEN wedstrijden!
19 januari 2017

Beste Leden,

Sinds het afgelopen najaar is het bestuur van AVC Heracles in samenspraak met de KNVB bezig om een professionaliseringsslag binnen de club in te zetten. Wij werken met een onafhankelijke procesbegeleider Richard Migchielsen, die ons hierbij ondersteunt.

Een nieuw in te zetten koers maakt onderdeel van dit proces uit. Wij zijn een club met veel potentieel en dat willen wij als bestuur benoemen en samen met jou verder ontwikkelen.

Enkele van de vraagstukken die ons bezighouden zijn bijvoorbeeld:

  1. Waar staan wij als vereniging voor? Wat is ons DNA en wat is het unieke aan AVC Heracles?
  2. Wat willen wij samen bereiken en hoe krijgen wij dat samen voor elkaar? Dit vanuit alle verschillende meningen en invalshoeken van iedereen binnen onze vereniging, die tot uitdagende gezamenlijke doelen kunnen leiden.
  3. Hoe pakken wij dat de komende vijf jaar aan? Wat is onze gezamenlijke agenda?
  4. Een vereniging als AVC Heracles valt of staat door de inzet van talloze vrijwilligers. Wat kunnen wij verlangen en hoe organiseren wij dat dan?
  5. Verder, hoe gaan wij als vrijwilligers en ook als leden van onze vereniging met elkaar om?
  6. Wat zijn onze omgangsvormen en wat verwachten wij van elkaar?
  7. En hoe vinden wij nieuwe financieringsvormen in een tijd dat de overheid zich steeds meer terugtrekt en wij nog harder dan voorheen ons best moeten doen om (sponsor)inkomsten te werven.

 

Graag wil het bestuur van AVC Heracles jou van harte uitnodigen om tijdens meerdere sessies onze visie op de nieuw in te zetten koers te delen.

Deze eerste sessie zal in de kantine van AVC Heracles aan de Verlengde Sportlaan 1 te Almelo plaatsvinden op 25 januari a.s. van 19.30 – 22.00 uur.

Als jij vragen hebt stuur ons dan een e-mail: secretaris@avcheracles.nl

Met sportieve groet,

Het bestuur (dagelijks bestuur en jeugdbestuur) van AVC Heracles:

Ronnie Munster, Jolanda Beekman, Arie Oosterveld, Gert-Jan Keizers, Mark Grobbink, Marco Botter, Michael Kogelman