Uitnodiging: Maak jouw stem ook kenbaar..
Sportdepot Almelo
15 november 2019
Herindeling JO17-JO19 na de winsterstop
25 november 2019

Op 13 november zaten het bestuur en leden van de verschillende commissies bij elkaar. In klein verband spraken we onder andere over waar we naartoe willen met onze vereniging, wat er allemaal speelt, welke ideeën er leven binnen de vereniging en wat we van elkaar verwachten.

We kwamen samen tot de conclusie dat we de afgelopen periode flinke stappen hebben gemaakt. Dit horen we ook van mensen die onze club bezoeken. Kortom, we zijn goed bezig!

Deze positieve lijn willen we vasthouden en doorzetten. Daarom werken we de komende periode verder aan onze vereniging en de ingezette koers. Zo gaan de commissies aan de slag met het formuleren van doelen en activiteiten die bijdragen aan de ambities van de club en werkt het bestuur verder aan een visiedocument.

Mocht jij nu denken ‘daar wil ik ook wel bij horen’, dan nodigen wij jou van harte uit om jouw stem kenbaar te maken. Je kunt dit doen door te mailen naar de club, aan te schuiven bij een commissie of gewoon de al actieve vrijwilligers aan te spreken. Want uiteindelijk zijn we een vereniging en is het hoofddoel: verenigen.

Daarom sluiten we af met ons clubmotto: AVC Heracles, samen zijn we sterker!