Herindeling JO17-JO19 na de winsterstop
Uitnodiging: Maak jouw stem ook kenbaar..
19 november 2019
AVC Heracles Activiteitenkalender 2019-2020
27 november 2019

Beste spelers en ouders van de JO17 en JO19

De najaarsreeks is bijna afgelopen. Tijdens deze najaarsreeks is gebleken dat er meerdere JO17 en JO19 elke week veel moeite hadden om voldoende spelers bij elkaar te krijgen om op zaterdag te kunnen spelen. Helaas is het ook een enkele keer voorgekomen dat er een aantal wedstrijden verzet of helemaal niet gespeeld konden worden.
De bezetting in de teams is te gering om ook de voorjaarsreeks op dezelfde manier verder te gaan. We hebben dan ook besloten om de huidige indeling van de JO17 en JO19 onder de loep te nemen en de elftallen zo in te delen dat er in ieder elftal voldoende spelers zitten.
In goed overleg met de trainers en leiders van de diverse teams zijn we tot de volgende indeling gekomen voor de voorjaarsreeks 2020.
Met vriendelijke groeten,
Technische Commissie AVC Heracles