De AVC Heracles + Groep
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie AVC Heracles
9 december 2019
Uitnodiging kerstdiner
9 december 2019

Avc Heracles heeft de doelstelling om op diverse fronten het jeugdvoetbal kwalitatief te verbeteren. Het jeugdvoetbalplan is gemaakt om een goede basis te leggen voor de organisatie en begeleiding van de jeugd met als doel de kwaliteit van het voetbal te verbeteren en met plezier te voetballen. AVC Heracles wil een aantrekkelijke vereniging zijn voor jongens en meiden en spelers op verantwoorde wijze met plezier en teambeleving naar een hoger voetbalniveau brengen.
Succes is het gevolg van motivatie, kwaliteit, opleiding, coaching, goede randvoorwaarden, intrinsieke motivatie, uitstraling en een stabiele en goede organisatie.

Succes is een nevenverschijnsel dat nooit het doel mag worden !
Wat is de basis van ons opleidingsplan voor spelers in de leeftijdscategorie 5 t/m 11 jaar:

1. in een veilige omgeving leren voetballen
2. meer plezier in het voetbal
3. voelen zich meer betrokken bij de vereniging
4. ontplooien, ontwikkelen en presteren zonder druk
5. ontwikkelen de basisvaardigheden onder leiding van gekwalificeerde trainers.

Om spelers die meer uitdaging wensen tegemoet te komen, zullen er in de periode februari t/m april extra trainingen worden gegeven. Deze trainingen zullen in het kader staan van zien, handelen en leren. Omdat wij van mening zijn dat spelers met aanleg in de huidige vorm van de voetbalcompetitie 6v6 en 8v8 te weinig ruimte en tijd krijgen. Wij zullen gaan trainen op techniek, inzicht en communicatie om uiteindelijk wedstrijdvormen 7v7 ( half veld ) en 9v9 ( 16meter tot 16 meter), waarbij het zien van ruimte, het kijken voor handelen en het motiveren van eigen inzichten de prioriteit zullen hebben en te kunnen uitvoeren.

De trainingen zullen onder leiding van een UEFA opgeleide trainer plaatsvinden. De trainingsmomenten zullen hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op woensdag of vrijdagmiddag. De groepen zullen in eerste instantie worden ingedeeld op basis van: Groep 1: jo8-9-(10) en Groep 2: jo (10)-11-12 Voor de leeftijdsgroep jo 10 zal na overleg worden bezien of zij in groep 1 of 2 zullen gaan meetrainen. De trainingen zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend en indien het kind wordt ingedeeld en ouders gaan hiermee akkoord, wordt er verwacht dat zij op tijd aanwezig zullen zijn. Afmelden vindt plaats via nader te bepalen manier bij de trainer.

Wie kunnen er deelnemen aan de + groep? Door middel van een digitaal formulier aan alle onderbouw trainers kunnen spelers worden voorgedragen. In dit formulier staan diverse persoonlijke- en voetbal gerelateerde eigenschappen die men kan beoordelen. Heeft u interesse om het formulier in te zien dan kunt u dit vragen aan de trainer van uw zoon of dochter. Hier is niets geheim aan ! In januari zullen de voorgedragen spelers allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Namens de technische Commissie AVC Heracles,