Corona protocol
Nieuwsbrief 29 april 2020
29 april 2020
De eerste trainingen
4 mei 2020

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u onze visie en plan van aanpak, aangaande de start en uitvoering van het Protocol Corona 29 april.

AVC Heracles heeft naar aanleiding van de mogelijkheden om het voetbal weer te starten een aantal uitgangspunten:

Het gaat in feite om twee leeftijdscategorieën: 7 t/m 12 jaar & 13 t/m 18 jaar.

ALGEMEEN:

1/ Veiligheid:

 • Trainer/begeleider: De trainer/begeleider behoort bij invoering/aanvang tot de groep mensen, waarbij de 1,5 meter regel niet in alle gevallen kan worden gehandhaafd. Hierbij dient dus in acht te worden genomen dat bij klachten hij/zij geen training meer geeft en (belangrijk aandachtspunt) de mogelijkheid krijgt om getest te worden.
 • Spelers: De spelers zullen door de trainer/begeleider op dezelfde wijze trainen krijgen als voor het Corona virus. Hierbij wordt de veiligheid primair in acht genomen. Indien de spelers symptomen vertonen die kenmerkend zijn voor Corona -> GEEN TRAINING

2/ Hygiëne:

 • Trainer/begeleider: De trainer/begeleider en zijn/haar persoonlijke hygiëne is van groot belang.
 • Spelers: In verband met de hygiëne zal er extra aandacht moeten worden besteed aan het handen wassen voor en na de training thuis. Toiletten en de kleedkamers zijn afgesloten en er is geen mogelijkheid tot douchen.

3/ Toezicht:

 • Er dient tijdens de trainingen een “vormtoezicht” aanwezig zijn. Deze toezichthouder is leading en een ieder dient zich aan de aanwijzingen van de toezichthouder te houden.

4/ Aantal trainingen:

 • Er wordt in eerste instantie uitgegaan van 1x trainen per week. Een training duurt 45 minuten.

 

 

Protocol AVC Heracles 7 tot en met 12 jaar

Algemeen:

Wij mogen gelukkig weer het veld op!

Om de veiligheid van de trainers te waarborgen zijn er wel een aantal afspraken waar wij ons met elkaar aan moeten houden.

Daarnaast is het van groot belang dat kinderen die verkouden zijn (snotterig en hoesten) thuis blijven. Tijdens de training zal een TC lid of opgeleide trainer aanwezig zijn om toezicht te houden en de trainers te adviseren. De aanwijzingen van de toezichthouder dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Aankomst:
•    Auto: inrijden aan de zijde van de Bornsetraat richting toegangspoort en uitrijden via de Sportlaan. De speler stapt uit voor de poort.
•    Fiets: speler komt aan en plaatst de fiets in de fietsenstalling.
•    Speler komt in trainingstenue op de vereniging.

Op het veld aangekomen word je opgevangen door de trainers en begeleid naar de trainingsplek.
•    Toiletten en de kleedkamers zijn gesloten.
•    De trainingen duren in eerste instantie 45 minuten en zullen in fases worden gestart om grote toeloop op 1 moment te beperken.
•    Geen eigen bal meenemen.

Tijdens de training:
•    De trainer ziet toe op orde en veiligheid.
•    Er zal op geen enkele wijze met opzet gespuugd, of in het gezicht gehoest worden. Dit zal verwijdering tot gevolg hebben.
•    Ouders zijn niet toegestaan bij de training.
•    Geen broertjes of zussen, vriendjes of vriendinnetjes, kortom geen publiek.
•    Geen bidons. Drink vooraf en achteraf thuis.

Na de training:
•    Spelers worden in kleine groepjes naar de parkeerplaats gestuurd.
•    Spelers dienen na de training ook meteen het terrein te verlaten en kunnen niet blijven hangen.

Kantine: GESLOTEN

 

Protocol AVC Heracles 13 tot en met 18 jaar.

Aankomst:
•    Auto: inrijden aan de zijde van de Bornsetraat richting toegangspoort en uitrijden via de Sportlaan. De speler stapt uit voor de poort.
•    Fiets/Scooter: speler komt aan en plaatst de fiets in de fietsenstalling.
•    Speler komt in trainingstenue op de vereniging.

Op het veld aangekomen word je opgevangen door de trainers en begeleid naar de trainingsplek.
•    Toiletten en de kleedkamers zijn gesloten.
•    De trainingen duren in eerste instantie 45 minuten en zullen in fases worden gestart om grote toeloop op 1 moment te beperken.
•    Geen eigen bal meenemen.

Tijdens de training:
•    De trainer ziet toe op orde en veiligheid.
•    Er zal op geen enkele wijze met opzet gespuugd, of in het gezicht gehoest worden. Dit zal verwijdering tot gevolg hebben.
•    Ouders zijn niet toegestaan bij de training.
•    Geen broertjes of zussen, vriendjes of vriendinnetjes, kortom geen publiek.
•    Geen bidons. Drink vooraf en achteraf thuis.

Oefenstof:

 • De trainer zal de oefenstof aanpassen op de 1,5 meter maatregel.
 • Geen wachtrijen of deze zijn duidelijk afgebakend.
 • Kleine groepjes heeft de voorkeur.
 • Geen oefenvormen waarbij lichamelijk contact mogelijk is.
 • De trainer/begeleider houdt zelf eveneens de 1,5 maatregel in acht.

Na de training:
•    Spelers worden in kleine groepjes naar de parkeerplaats gestuurd.
•    Spelers dienen na de training ook meteen het terrein te verlaten en kunnen niet blijven hangen.

Kantine: GESLOTEN

 

Samenwerken is in de huidige tijd de enige sleutel tot succes, dus we rekenen op jullie allen!

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de noodverordening dan wel de richtlijnen van het RIVM, zullen wij het Protocol uiteraard hierop aanpassen.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur en technische commissie van AVC Heracles,

 

Jan Smelt en Peter van Meerten.

AVC Heracles

Samen zijn wij sterker!